single.php

Categorieën

Doelgroep
Thema's
Verborgen Twenty Twente categorie
Naar thema overzicht

Earth is calling … Edgar de Poel

Edgar de Poel is van oorsprong landbouwkundig ingenieur. Hij heeft veel advieswerk gedaan. Sinds twee jaar woont zijn familie op een boerderij in Markelo en is hij recent gestart als meelwormenboer. Dit samen met twee andere geïnteresseerden in Overijssel en Gelderland die op verschillende locaties ook kweekruimtes aan het opbouwen zijn. In de startcel worden inmiddels de eerste meelwormen gekweekt als ouderdieren.

Eén van de drijfveren van Edgar de Poel om zich in te zetten voor de meelwormen, is de zeer gunstige voerconversie, de geringe uitstoot in vergelijking met andere dierlijke eiwitproducenten en de mogelijke reductie van grondstoffen. Bovendien bespaart het ook nog eens de nodige productieruimte om insecten als meelwormen te kweken.

Milieu
De ideële ondernemer ziet grote kansen voor zijn onderneming. “Voor het produceren van meelwormen heb je geen grote stallen nodig en ook geen grond. De productie van meelwormen is bovendien minder belastend voor het milieu, want je hebt aanzienlijk minder plantaardig voer nodig dan voor runderen en varkens. Nog een voordeel: de organische mest die meelwormen produceren is uitermate geschikt als bodemverbeteraar.”

Duurzaamheid
Edgar de Poel ziet zijn werk nu als een soort expertisecentrum. “We zijn begonnen. Niet praten, maar doen. Ik heb hier nu de mogelijkheid om van alles te onderzoeken. Zoals ervaring opdoen om het uiteindelijk grootschaliger te maken, of bijvoorbeeld het verwerken van het restproduct tot pellets voor gebruik in de eigen kachel. Het gebruik van de hoog organische mest voor verbetering van de verschralende gronden, het automatiseren van het proces en het energieneutraal maken van de cellen. En een mooi voordeel, ik kan in theorie gewoon met vakantie. Bij lage temperaturen gaan de meelwormen in ruste en als ik terugkom, zetten we de temperatuur weer hoger en gaan we weer verder”.

Bron: Tubantia