Digitalisering

digitalisering | robotica | artificiële intelligentie (AI) | het verbinden van (eu) regionale productiewaardeketens

Lees meer

Innovatie in de zorg

het versnellen van toepassingen van innovaties in de zorg

Lees meer

Circulaire economie

kringlooplandbouw | energietransitie | productiewaardeketen van circulaire textiel

Lees meer

Sleuteltechnologieën

fotonica | nanotechnologie | artificiële intelligentie (AI)

Lees meer

Digitalisering

Innovatie in de zorg

Circulaire economie

Sleuteltechnologieën

Samen bouwen we aan een toonaangevende groene technologische topregio

 

De Twente Board staat voor het versterken van de brede economie in Twente, met focus op de kracht van de regio. In Twente werken we zij aan zij om ondernemerschap en onze innovatiekracht op peil te houden. Centraal staan het behoud en de versterking van de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en ons verdienvermogen. We stimuleren investeringen in technische innovaties, zetten in op de versnelling van de circulaire economie en een aantrekkelijke en bereikbare regio voor wonen en werken. Lees hier meer over de Twente Board.

 

Bezoek de socials van Twente Board!