Twente Board

De actualiteit leidt tot een herijking van onze strategische agenda waarmee we deze economische kansen kunnen benutten: Strategie 2020 – 2025. Hierin staan het behoud en de versterking van bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het verdienvermogen van Twente (taggen) centraal.

De actualiteit leidt tot een herijking van onze strategische agenda waarmee we deze economische kansen kunnen benutten: Strategie 2020 – 2025. Hierin staan het behoud en de versterking van bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het verdienvermogen van Twente (taggen) centraal.

Twente Board...

De leden van Twente Board

Samenwerken binnen de Twente Board betekent dat bestuurders van overheden, onderwijs en bedrijven in Twente elkaar persoonlijk kennen en elkaar makkelijk en snel (kunnen) aanspreken op ontwikkelingen en resultaten. Samenwerking is nodig om huidige en toekomstige generaties werk, inkomen en een mooie/schone toekomst in een regio te geven, waar bovendien fijn gerecreëerd kan worden.

 

De Boardleden komen zes keer per jaar bij elkaar en staat onder leiding van de onafhankelijke voorzitter Wim Boomkamp. 

Secretaris van Twente Board