#water

global goal icon

#kivi students twente

1 december 2020

Klimaatverandering vernatting en verdroging

Enschede
Organisator: Landgebruik en Watermanagement

Waterschap Vechtstromen

waterschap vechtstromen

Door water verbonden Waterschappen hebben een speciale verantwoordelijkheid voor het water. Klimaatverandering, waterfuncties, waterkwaliteit en ...

Biochem Products B.V.

biochem products b.v.

Natuurlijk het beste voor dier en mens De huidige (melk)veehouderij vraagt in toenemende mate om duurzame producten die bijdragen aan een hogere ...

Solar Boat Twente

solar boat twente

De grenzen opzoeken van beschikbare technieken om de energie van de zon om te zetten in vaarsnelheid en behendigheid in het water van de Twentse ...

RED Engineers Challenge

red engineers

'Water en het klimaat' was dit jaar de uitdaging voor Twentse RED Engineers kids! Onder de noemer ‘Water en het klimaat’ heeft ...