15 Leven op het land

Naast de voedselzekerheid en beschutting die bossen bieden, zijn ze essentieel voor de bestrijding van klimaatverandering, het behoud van biodiversiteit en de bescherming van woningen van inheemse volkeren. Ontbossing en woestijnvorming, veroorzaakt door menselijke activiteiten en klimaatverandering, hebben invloed op het leven en het levensonderhoud van miljoenen mensen in hun strijd tegen armoede. Meer weten? Lees hier verder!

Bekijk hieronder alle artikelen

#agrarisch

Twente als proeftuin voor kringlooplandbouw

#natuur

Regenwater is schaarser dan ooit!

#duurzaam

Innoveren is evolueren; doe je het niet dan ga je dood

#smart farming

Smart farming: slim meer boeren met minder

#energietechnologie

Landbouwmechanisatie op maat

#milieu

Levensduur melkkoeien natuurlijk verlengen

#natuur

De Regge in haar ere herstellen

#earth is calling #mechatronica #smart technology

Earth is calling... Clear Flight Solutions

#techniek

Twentse drone redt Zeeuws dorp van Aziatische hoornaar

#robotica

Robird voor het eerst ingezet op vliegveld in Canada

#natuur

Hoe kijkt een koe naar een dak?

#techniek

Clear Flight Solutions wint Europese drone award

#duurzaam

Global Goal 15: Leven op het land