Global Goal 15: Leven op het land

Naast de voedselzekerheid en beschutting die bossen bieden, zijn ze essentieel voor de bestrijding van klimaatverandering, het behoud van biodiversiteit en de bescherming van woningen van inheemse volkeren. Ontbossing en woestijnvorming, veroorzaakt door menselijke activiteiten en klimaatverandering, hebben invloed op het leven en het levensonderhoud van miljoenen mensen in hun strijd tegen armoede.

Lees hieronder het hele artikel
 
Bescherm het landleven in de bossen

De mensheid staat dan ook voor grote uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Er worden inspanningen verricht om bossen te beschermen en woestijnvorming te bestrijden. Daarnaast worden groenvoorzieningen in steden ingericht om de stedelijke opwarming tegen te gaan door natuurlijke koeling.

Biodiversiteit

Bossen zijn belangrijk voor de voedselveiligheid en het bieden van onderdak, ze zijn ook essentieel voor het vechten tegen klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit. Tegelijkertijd vormen bossen het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen. Het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van ecosystemen, het duurzaam beheren van bossen en het bestrijden van woestijnvorming en landdegradatie, zijn essentieel. Dit zal ook helpen om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen.

Ontbossing

Ontbossing en verwoestijning – veroorzaakt door de mens en klimaatverandering – vormen enorme uitdagingen voor duurzame ontwikkeling en tasten de levens van miljoenen mensen aan in hun strijd tegen armoede. Zo moet in 2020 de ontbossing zijn gestopt en moet bebossing wereldwijd toenemen. Tegelijkertijd dienen zoetwater- en aardse ecosystemen te worden beschermd, zoals bossen, moerassen, berggebieden en steppen. In 2030 moet de woestijnvorming verder worden tegengegaan.

 

Kortom:

  • bossen en fauna bieden voedselzekerheid en beschutting;
  • deze staan centraal bij de bestrijding van klimaatverandering;
  • biodiversiteit beschermen;
  • woongebieden behouden voor inheemse volkeren;
  • ontbossing en woestijnvorming bestrijden;
  • uitdagende duurzame ontwikkeling;
  • van invloed op het leven en het levensonderhoud van mensen;
  • in hun strijd tegen armoede.

Lees meer over #milieu

#duurzaam

Kleine nitrile handschoentjes, grote impact

#veiligheid

Primeur: Snuffeldrone speurt naar giftige stoffen

#energietechnologie

Teleurstelling én euforie tijdens WK

#energietechnologie

Aurora 2 rijdt ook dit jaar weer het meest efficiënt

#duurzaam

Slimmer rijden dankzij technologie

#gezondheid

Twence houdt medewerkers gezond

#textiel

Twente pakt textiel-afvalberg aan

#ondernemen

Twentse ondernemers delen dromen en ambities

#duurzaam

Eerste kunstgras-recyclefabriek

#milieu

Een nieuwe energiezuinige koelcel

#energietechnologie

Waterstof als voertuigbrandstof

#earth is calling #duurzaam #ondernemen

Earth is calling... Bolscher

#milieu

Consument compenseert CO2 door oplossing UT-startup

#duurzaam

Het duurzaamste stadhuis van Nederland

#techniek

Een Twentse ondernemer met een missie

#techniek

Beter dan nieuw en nog duurzaam ook

#duurzaam

Een betere wereld begint bij jezelf

#smart farming

Smart farming: slim meer boeren met minder

#earth is calling #milieu #duurzaam

Earth is calling... SKO

#milieu

Levensduur melkkoeien natuurlijk verlengen

#energietechnologie

Solar Team Twente draagt actief bij aan de UN Global Goals

#duurzaam

Duurzaamheid en circulariteit in curriculum

#economie

Regiodeal draagt bij aan toekomstbestendig Twente

#duurzaam

RED Engineers helpen Twence bij afvalscheiding

#duurzaam

Mexico schakelt Twentse hulp in

#earth is calling #milieu #water

Earth is calling... Tijmen Sissing

#milieu

Herbruikbare Grolsch bekers op festivals

#biotechnologie

De natuur als diervriendelijk alternatief voor antibiotica

#biotechnologie

Milieuvriendelijke wegverharding met plantaardig teer

#duurzaam

Milieubewuste biologische houtbescherming