Global Goal 7: Duurzame energie

Energie is de spil in bijna alle grote uitdagingen waar de wereld vandaag de dag voor staat. Toegang tot energie is essentieel, of het nu gaat om werkgelegenheid, veiligheid, klimaatverandering, voedselproductie of het verhogen van inkomens. Duurzame energie geeft de kans om levens, economieën en het milieu te veranderen. De VN leidt een Sustainable Energy for All-initiatief om moderne energievoorzieningen voor iedereen toegankelijk te maken.

Lees hieronder het hele artikel
 
Verzeker toegang tot duurzame energie

Het doel van dit initiatief is de energie-efficiëntie te verhogen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te vergroten. Wereldwijd is energie nodig voor onze welvaart en ons welzijn; om te leven, wonen en werken.

Duurzame energie

De samenleving zou zich niet kunnen ontwikkelen zoals het momenteel doet zonder energie. Daarom is het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van energie. Tegelijkertijd is energie een van de grootste problemen van deze eeuw. Te veel energie wordt gehaald uit kolen, olie en gas. Deze grondstoffen raken een keer op en de fossiele brandstof veroorzaakt klimaatverandering en luchtverontreiniging. Grotendeels wordt de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door energie.

Energietechnologie

In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie. Duurzame energie kan worden gehaald uit natuurlijke bronnen als water, wind en zon. Om Global Goal 7 te bereiken moeten deze bronnen beter worden onderzocht, evenals de technologie waarmee duurzame energie kan worden opgewekt. Om moderne en duurzame energie ook in ontwikkelingslanden toegankelijk te maken, dient te worden gewerkt aan een betere infrastructuur en technologische vooruitgang.

 

Kortom:

  • duurzame energie voor iedereen toegankelijk maken;
  • energie-efficiëntie verbeteren;
  • meer duurzame energiebronnen;
  • levens, economieën en het milieu veranderen.

Lees meer over #energie

#energietechnologie

Ontwikkeling elektrische motor op scherpst van de snede

#energietechnologie

Onthulling kersverse coureurs Solar Team Twente

#energietechnologie

Luchtweerstand van een colablikje

#energietechnologie

Technology Base: dé perfecte proeftuin voor testen zonneauto

#duurzame energie

RED E verbruikt evenveel als een tosti-ijzer

#technologie en sport

Topatlete wint van zonneauto

#btg

Twentse bio-olie valt in de prijzen

#energietechnologie

Pyrolyse-olie uit biomassa gaat de grens over

#energietechnologie

Atleet gaat de strijd aan tegen zonneauto

#energietechnologie

Hernieuwbare energie in de maritieme sector

#earth is calling #duurzaam #ondernemen

Earth is calling... Bolscher

#energietechnologie

Een zonnepaneel in de vorm van een dakpan

#duurzaam

Het duurzaamste stadhuis van Nederland

#energie

Warmte uit varkensmest

#techniek

Een Twentse ondernemer met een missie

#energie

Warmte uit koemest

#zonnewagen

Het paneel, de zon als kracht voor duurzame energie

#zonnewagen

Zonnepaneel ELINE, maximale kracht uit de zon

#earth is calling #energietechnologie #duurzaam

Earth is calling... Lithium Werks

#energietechnologie

Solar Team Twente draagt actief bij aan de UN Global Goals

#energietechnologie

Boost voor duurzame energievoorziening in Twente

#zonnewagen

Zonne-energie, de zon als onuitputbare bron

#zonnewagen

Vorm volgt functie

#zonnewagen

Mechanica, bewegende onderdelen

#zonnewagen

Elektrotechniek, elektrische onderdelen voor energiedistributie

#zonnewagen

Duurzame mobiliteit, aarde en zon als energiebron

#zonnewagen

Techniek winnend managen

#zonnewagen

Aerodynamica, verstand van luchtweerstand

#zonnewagen

Het remsysteem, racen als een zonnetje

#zonnewagen

De torsiebox, het structurele verband van alle elementen