Warmte uit koemest

De natuurlijke warmte van koemest benutten door de warme mest in de mestkelder in contact te brengen met water in een slim buizenstelsel. De restwarmte zorgt voor warmteoverdracht waarmee bijvoorbeeld de boerderijwoning duurzaam kan worden verwarmd. 

Lees hieronder het hele artikel
 

In het kort

  • Met Manure2Heat wordt de natuurlijk warmte van koemest benut en kan bijv. de boerderijwoning duurzaam worden verwarmd

Loohuis Agro Neutraal verwerkt tijdens de bouw van een nieuwe koeienstal speciaal ontwikkelde vloerverwarmingsslangen in de vloer van de mestkelder. Deze slangen transporteren stromend water, waardoor warmteoverdracht ontstaat tussen de warme mest en de mestkeldervloer. Zo zal het koude water opwarmen en wordt de onttrokken, laagwaardige energie door de warmtepomp opgewaardeerd tot een bruikbaar temperatuurniveau van circa  60 graden Celcius. Daarmee kan agrarische bebouwing worden opgewarmd.

Warme mest

Wanneer de koeien in de winter op stal staan, dan wordt veel warme mest geproduceerd. Deze heeft een temperatuur van 37 graden Celcius. De afkoelende mest produceert in de mestkelder een temperatuur die schommelt tussen 10 en 15 graden Celcius. Tijdens de weidegang in de zomer produceren de koeien minder mest in de stal. Toch blijft tenminste 40 centimeter mest aanwezig in de mestkelder, waardoor steeds een goede warmtebron beschikbaar blijft. Als die mestwarmte onverhoopt toch niet toereikend is, dan wordt de aardwarmte onder de stal gebruikt om verder te verwarmen. Omdat de mestkeldervloer in nauw contact staat met die aarde onder de stal, kan deze zowel als bron of als tijdelijke energieopslag worden gebuikt. 

Datum: 1 januari 2019
Bron tekst: Loohuis Agro Neutraal
Auteur: Twente.com

Lees meer over #energie

#energietechnologie

Ontwikkeling elektrische motor op scherpst van de snede

#energietechnologie

Onthulling kersverse coureurs Solar Team Twente

#energietechnologie

Luchtweerstand van een colablikje

#energietechnologie

Technology Base: dé perfecte proeftuin voor testen zonneauto

#duurzame energie

RED E verbruikt evenveel als een tosti-ijzer

#technologie en sport

Topatlete wint van zonneauto

#btg

Twentse bio-olie valt in de prijzen

#energietechnologie

Pyrolyse-olie uit biomassa gaat de grens over

#energietechnologie

Atleet gaat de strijd aan tegen zonneauto

#energietechnologie

Hernieuwbare energie in de maritieme sector

#earth is calling #duurzaam #ondernemen

Earth is calling... Bolscher

#energietechnologie

Een zonnepaneel in de vorm van een dakpan

#duurzaam

Het duurzaamste stadhuis van Nederland

#energie

Warmte uit varkensmest

#techniek

Een Twentse ondernemer met een missie