Industrial Design Center

Industrieel ontwerpen voor houdbare toekomst

Het Industrial Design Center (IDC) in Twente, stimuleert initiatieven op het vakgebied van industrieel ontwerpen en aanverwante vakgebieden. Steeds voor een houdbare toekomst. Daartoe biedt IDC aan bedrijven en kennisinstellingen de mogelijkheid om op een professionele manier samen te werken met industriële ontwerpers. 

Lees hieronder meer
 
logo Industrial Design Center

Contactgegevens

Hoge Bothofstraat 39 W
7511 ZA Enschede
+31 (0)6 15328128
Omschrijving

IDC is nauw verbonden met het Twentse bedrijfsleven, kennisinstellingen en beroepsorganisaties op het gebied van ontwerp en vormgeving. Voor het bundelen, versterken en internationaal profileren van kennis en kunde, biedt IDC een ontmoetingsplek waar ontwerpers, producenten, bedrijfsleven, docenten en studenten elkaar kunnen inspireren en uitdagen. Zo ontstaat spontane samenwerking en worden creatieve ideeën omgezet in toegevoegde waarde. Voor een houdbare toekomst in Twente en de rest van de wereld. 

Ontwerpvragen en ontwerpantwoorden

Als kennis- en expertisecentrum richt IDC zich op het verbeteren van het klimaat voor industrieel ontwerpen in Twente. Nationaal en internationaal worden unieke of bijzondere ‘Industrial Design’-cases uit Twente geprofileerd. Tegelijkertijd biedt IDC zowel online of offline een platform waar ontwerpers, bedrijven en belangstellenden elkaar virtueel en fysiek kunnen ontmoeten om kennis en kunde met elkaar te delen. Digitaal vindt dit plaats op het IDC Kennisforum, waar ontwerpvragen of ontwikkelvraagstukken worden uitgewisseld om met andere ontwerpers tot antwoorden te komen. 

Netwerk van ontwerpers en ontwerpbureau's

IDC stimuleert tal van initiatieven op het vakgebied van Industrial Design voor onderlinge samenwerking, onderzoek, kennisoverdracht en begeleiding van productontwikkeling gerelateerde trajecten. Ook helpt het klanten verbinden aan een passend ontwerpbureau. Het hechte netwerk van industrieel ontwerpers in en buiten Twente wordt door IDC stelselmatig versterkt, mede door het gericht inzetten van ontwerpstudenten van onder meer Hogeschool Saxion. Zo bevordert het IDC de samenwerking en kennisoverdracht binnen de driehoek ontwerpers, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Kijk in de keuken

Een IDC Design Meeting biedt een kijkje in de keuken van andere ontwerpbureaus en maakbedrijven in of buiten Twente. Daarbij staan actuele vraagstukken centraal, wordt inzicht verworven in welke productieprocessen en materialen worden toegepast. Dan ontstaat een beeld over hoe innovaties tot stand komen of worden toegepast. Steeds om marktkansen te pakken. Verder worden door IDC subsidietrajecten geïnitieerd, wordt kennisoverdracht tussen onderwijsinstellingen en bedrijven bevorderd, en worden ontwerpstudenten en bedrijven of juist ondernemingen onderling aan elkaar gekoppeld. 

Netwerkpartners

Samen met andere netwerkorganisaties werkt Industrial Design Center (IDC) aan een volhoudbare toekomst, zoals met Hogeschool Saxion in Enschede en Advanced Materials Manufacturing Oost-Nederland (AMMON) in Enschede en Open Innovation Center Advanced Materials (OICAM) in Nijverdal. 

Het doel van Industrial Design Center

Stimuleert initiatieven op het vakgebied van industrial design voor onderlinge samenwerking, onderzoek, kennisoverdracht en begeleiding van trajecten gerelateerd aan productontwikkeling.