Bedrijvigheid en innovatie in Twente bevorderen

De netwerkorganisaties Technologie Kring Twente (TKT), Verenigde Maakindustrie Oost Nederland (VMO) en stichting Advanced Materials Manufacturing Oost Nederland (AMMON) gaan per 2017 samenwerken. De drie partijen slaan voor minimaal vijf jaar de handen ineen om innovatieve kennis-, en technologische bedrijvigheid in Twente en Oost-Nederland te versterken.

Lees hieronder het hele artikel
 

In het kort

  • Het stimuleren van de bedrijvigheid in Twente door samenwerking TKT, AMMON en VMO 
  • Gedurende het jaar vinden er innovatieve ontwikkelingen plaats
Samenwerking netwerkorganisaties

Donderdag 27 oktober 2016 is de samenwerking tussen TKT, VMO en AMMON bekrachtigd tijdens een gezamenlijke netwerkavond op Vliegveld Twenthe. De drie netwerkorganisaties vertegenwoordigen gezamenlijk een groot aantal belanghebbende ondernemers. Het doel van de samenwerking is de ontwikkeling van het ecosysteem van kennisintensieve en technologische bedrijvigheid versneld te versterken. Ingegeven door het inzicht dat het bundelen van strategische agenda’s en gezamenlijke belangenbehartiging, ontwikkelingsprogramma’s, evenementen en communicatie het grootste effect sorteert voor de leden. Groei, verbinding, kennisontwikkeling, internationalisering, innovatie en werving van arbeidskrachten worden als belangrijkste motivaties genoemd door de leden van de netwerkorganisaties. Door de samenwerking wordt het mogelijk om hier met een grotere impact invulling aan te geven, aldus de bestuurders. Er wordt hierbij toenadering gezocht met overige relevante bedrijfsnetwerken en stakeholders zoals Provincie Overijssel, Regio Twente en Kennispark Twente.

Praktische benadering

De strategische doelstellingen zijn vertaald naar praktische acties en programma’s. Rond verschillende innovatieve ontwikkelingen vinden gedurende het jaar open bijeenkomsten plaats. Eens per maand wisselen leden in besloten setting kennis uit over ondernemerschap. De zoektocht naar verbintenis is een continu proces. Directies en bestuurders van aangesloten technologiebedrijven spelen daarin een essentiële rol. De samenwerking is een antwoord op de behoefte op collectieve kracht van de sector. Het convenant tussen TKT, VMO en AMMON is een belangrijke stap om de versnippering tegen te gaan en de structuur en 'doe-kracht' van ondernemend Oost Nederland te versterken.

Datum: 1 november 2016
Auteur: Twente.com

Lees meer over #economie

#talent

Toptalent Michiel Bloemen keert terug naar Twente om ambities te vervullen

#impactuittwente

Twente creëert impact

#talent

Melissa van Asito

#cultuur

Jezelf zijn werkt

#medischetechnologie

Demcon exporteert technologie en kennis

#informatietechnologie

Mix tussen technologie en mens

#gezondheid

Twence houdt medewerkers gezond

#ondernemen

Betekenisvol ondernemen

#milieu

Consument compenseert CO2 door oplossing UT-startup

#economie

Asito biedt vluchtelingen een werkplek

#economie

TRIMM wederom in de absolute top van full-service digital agencies van Nederland

#zakelijke dienstverlening

Pioniers van de nieuwe generatie

#zakelijke dienstverlening

Stimmt: ‘Kloppende techniek en kick ass design’

#economie

Een leven lang ontwikkelen

#economie

Twents familiebedrijf Ter Steege Groep genomineerd

#economie

Gezamenlijke aanpak werpt vruchten af

#economie

Verder groeien met buitenlands talent

#earth is calling #ondernemen #economie

Earth is calling... Eshuis Accountants en Adviseurs

#earth is calling #milieu #duurzaam

Earth is calling... SKO

#zakelijke dienstverlening

Twents familiebedrijf ADG dienstengroep neemt In Person over

#economie

Regiodeal draagt bij aan toekomstbestendig Twente