Vijf vragen aan de voorzitter van het College van Bestuur van Saxion, Anka Mulder

De Regio Deal Twente is rond. De komende drie jaar komt er 150 miljoen euro beschikbaar om de Twentse economie te verstevigen. De start is bezegeld en overheid, onderwijs, ondernemers en andere partijen in Twente zijn aan de slag. We stelden vijf vragen over dit onderwerp aan Anka Mulder, bestuursvoorzitter van Saxion en lid van de Twente Board. 


Wat betekent deze Deal voor de kennisinstellingen in Twente?

“Met de Regio Deal Twente hebben we een belangrijk succes geboekt. Het is een prachtige stap voor de hele regio, niet alleen voor de kennisinstellingen. Door het sluiten van de Regio Deal met het Rijk kunnen we de kracht van Twente verder versterken door een grote impuls te geven aan de werkgelegenheid, leefbaarheid en brede welvaart in de regio. Persoonlijk zie ik de Regio Deal Twente niet als een einddoel, maar als een tussenstap naar een hoger doel en de samenwerking die nu ontstaat is het eerste succes van de Deal”. 


Waar blijkt die onderlinge samenwerking uit?

“Dat we zo snel in staat zijn geweest om plannen te maken voor de Regio Deal komt doordat de kennisinstellingen in Twente elkaar al goed kennen en ook de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid was er al volop. Door alle partijen is hard gewerkt om de Regio Deal te realiseren.”


Wat is de impact van de Regio Deal voor Twente? 

“Ik ervaar de Regio Deal Twente als een opmaat naar meer samenwerking. De winst van de Deal, los van de €30 miljoen van het Rijk, is dat we als regio goede plannen hebben die breed gedragen worden door alle betrokken partijen. Want samenwerking werkt alleen goed wanneer deze flink wat focus heeft”.


Jij ziet de Regio Deal Twente als een tussenstap. Welk einddoel heb jij voor ogen? 

Het sluiten van de Deal met het Rijk betekent niet dat we nu klaar zijn en achterover kunnen leunen. Het kabinet heeft een winstwaarschuwing afgegeven voor de economische groei en eind vorig jaar een groeibrief aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Hierin spreekt het kabinet de intentie uit om plannen te ontwikkelen voor het verdienvermogen van Nederland. Er zal geld worden vrijgemaakt voor investeringen in de toekomst. Als Twente moeten wij nu ook snel in de benen komen om voorstellen te ontwikkelen. Ik zie dat Eindhoven en Zuid-Holland al een stap verder zijn in het formuleren van plannen. Daar kunnen wij van leren. Twente moet nu grote stappen maken en laten zien hoe wij kunnen bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland. Vol aan de bak dus”.   

 

Wat gaan mensen die in Twente wonen merken van deze deal? 

“Eerlijk gezegd, ik verwacht niet dat de inwoners van Twente direct iets merken van de Regio Deal. Dat komt omdat investeren in de sociaaleconomische structuur van de regio een langetermijn inzet vraagt. Je hoopt dat investeren in innovatie, kennis en bedrijfsleven er uiteindelijk voor zorgt dat je op termijn talent weet te trekken voor bedrijven in Oost-Nederland. Talent is de cruciale factor en voor bedrijven hard nodig om verder te kunnen groeien, ook in Twente. Daarom wordt geïnvesteerd in het aantrekken en behouden van talent. Samen moeten we zorgen voor een aantrekkelijk klimaat. Op de lange termijn zullen ondernemers en inwoners hier absoluut de vruchten van plukken”.