Twents Fonds voor Vakmanschap

 

 

Twents Fonds voor Vakmanschap

Twente investeert in een Leven Lang Ontwikkelen! Door economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt in onze regio in een hoog tempo. Investeren in vakmanschap blijft een must om onze Twentse economie vitaal te houden. Daarom maken ondernemers, overheid en onderwijs het met Twents Fonds voor Vakmanschap mogelijk om vakmanschap blijvend te ontwikkelen.

 

Het Twents Fonds voor Vakmanschap is er voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting tot en met MBO niveau 4 die een helder perspectief biedt op de Twentse arbeidsmarkt. 

 

“De Twentse economie vraagt om goed gekwalificeerde vakmensen, waarvan er steeds minder zijn”

Waar we aan werken

  • Het bevorderen van modern vakmanschap op MBO niveau
  • Het aanjagen van een Leven Lang Leren
  • Het stimuleren van intersectorale mobiliteit en samenwerking
  • Het innoveren van het scholingsaanbod in Twente

 

Hoe we er aan werken

Scholingscheque | Het Twents Fonds voor Vakmanschap biedt een scholingscheque tot maximaal €2500 om scholing (deels) te bekostigen. Om het scholingsplan te laten schalen, krijgt de deelnemer ondersteuning van een loopbaanconsulent van Leren en Werken Twente of het Loopbaanstation. Zij voeren vooraf al een loopbaangesprek met de kandidaten, beoordelen de aanmelding voor een scholingscheque en houden tijdens de scholingsperiode contact met de deelnemers.

 

KBINDRschap | Het KBINDRschap is een lidmaatschap waarmee een werkgever bijdraagt aan een positieve leercultuur en scholing van hun medewerkers, maximaal tot en met MBO niveau 4. Hiermee verbinden Twentse werkgevers de toekomst aan het nu door blijvend te investeren in Leven Lang Ontwikkelen: medewerkers kunnen zich blijvend ontwikkelen in hun vakgebied, waardoor we de uitdagingen van tekorten op de arbeidsmarkt aan kunnen.

Volg dit project!

Lees meer over #Twents Fonds voor Vakmanschap

Bezoek de socials van Twente Board!