Pioneering

Stichting Pioneering staat voor vernieuwing van technologie en ondernemerschap. Pioneering maakt deel uit van het Cluster Bouw van het Innovatieplatform. 

Lees hieronder meer
 
logo Pioneering

De bouw is economisch gezien een belangrijke sector voor Twente. Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking is direct of indirect werkzaam in de bouw. De marktpositie van de Twentse bouw wordt door veel factoren beïnvloed. Klimaatveranderingen vragen om bewuster gebruik van grondstoffen en het aanboren van schone energiebronnen. Deze tijd vraagt dan ook om slagvaardigheid en adequaat ondernemerschap.