Projectleider lectoraten Duurzame Leefomgeving, Bodem en Ondergrond

De lectoraten Duurzame Leefomgeving en Bodem en Ondergrond zijn onderzoeksgroepen van Saxion Hogescholen in Twente die zich richten op het op duurzame wijze ontwikkelen van stedelijke omgevingen ten behoeve van de energietransitie, klimaatadaptatie en verstedelijking. Vanwege de toenemende aandacht voor deze ontwikkelingen, en dientengevolge toenemende onderzoekportefeuille en groeiambitie van de lectoraten, zoeken zij een projectleider die initiatieven van de grond kan brengen, partijen kan verbinden tot consortia, potentiële projecten kan acquireren en projecten kan leiden.

Lees hieronder de hele vacature
 
logo vacature Projectleider lectoraten Duurzame Leefomgeving, Bodem en Ondergrond

Functie omschrijving

De lectoraten Duurzame Leefomgeving en Bodem en Ondergrond zijn onderzoeksgroepen van Saxion Hogescholen die zich richten op het op duurzame wijze ontwikkelen van stedelijke omgevingen ten behoeve van de energietransitie, klimaatadaptatie en verstedelijking. Daarbij hebben zij specifieke aandacht voor duurzaamheid en circulariteit en de rol van bodem en ondergrond daarbij. Een specifiek onderzoeksveld is archeologie. De lectoraten werken nauw samen. Zij doen dit in samenwerking met overheden, bedrijven en innovatieclusters. In de lectoraten werken ca. 2 lectoren en 8 docent-onderzoekers - parttime - aan deze opgaven. Vanwege de toenemende aandacht voor deze opgave, en dientengevolge toenemende onderzoekportefeuille en groeiambitie van de lectoraten, zoeken wij een projectleider die initiatieven van de grond kan brengen, partijen kan verbinden tot consortia, potentiële projecten kan acquireren en projecten kan leiden.


Je gaat:

 • onderzoeks- en innovatieprojecten en programma’s aanjagen, opstarten, leiden en uitvoeren waarbij zowel de vraag en behoefte van de regio Oost Nederland als landelijk, leidend is;
 • bij het uitvoeren van de projecten zorg je voor: (a) opstellen, sturen, monitoren en bijstellen van het plan van aanpak; (b) sturen op tijd, geld, organisatie, informatie en kwaliteit (GOKIT); (c) management van stakeholders en proces  (bij complexere projecten); (d) verantwoording van voortgang, budget en kwaliteit naar opdrachtgever en lijnverantwoordelijke (onderzoeksleider, lector, directeur);
 • nationale en regionale contacten onderhouden met partners en stakeholders. In deze functie bevorder je derhalve de kennisvalorisatie tussen Saxion en overheden;
 • namens Saxion ondersteunen in hun rollen als aanjager van kennisontwikkeling en disseminatie.

Vacature details

Geplaatst op
11-7-2020
Vervaldatum
23-8-2020
Aantal uur
28
Opleidingsniveau
HBO-WO

Functievereisten

Je bent:

 • ondernemend, inspirerend en een aanjager;
 • goed in het onderhouden en uitbouwen van relaties binnen de publieke sector en kun je trends en ontwikkelingen omzetten in onderzoeksvoorstellen;
 • in staat om projecten te structureren en te beheersen, en projectteams te inspireren;
 • in staat praktijkgericht onderzoek om te zetten in – voor het onderwijs relevante – programma's en projecten, die voor een belangrijk deel extern gefinancierd worden


Je hebt:

 • een afgeronde masteropleiding, bij voorkeur gerelateerd aan een onderwerp in relatie tot de thema’s van de lectoraten, of ben je bereid een masteropleiding te behalen;
 • aantoonbare ervaring in het leiden van onderzoeks- en innovatieprojecten;
 • affiniteit met de maatschappelijke aspecten van energie, klimaat en steden;
 • affiniteit met (hoger) onderwijs;
 • de eigenschap goed om te kunnen gaan met studenten

Aanbod

Een aanstelling als projectleider 3. De functie is eerst voor de duur van een jaar met een optie op verlenging. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal € 5.717,25 (schaal 12- cao hbo 2020) bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag én een dertiende maand. Saxion streeft naar diversiteit in de samenstelling van haar medewerkersteams.

Bedrijfsprofiel Saxion

Je nieuwe werkomgeving

De wereld wordt steeds slimmer. Iedere dag opnieuw zien wij producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit proces centraal moet staan. Dit vraagt om enthousiaste, samenwerkingsgerichte medewerkers die met durf meebewegen met de veranderende wereld en de student centraal zetten in een cultuur van Continu Verbeteren. Wij bereiden onze studenten op diverse manieren voor op hun toekomstige rol in deze dynamische samenleving. Onze belofte is "Get Ready for a Smart World." We werken volgens de Lean filosofie om ons werk, vanuit studentperspectief, slimmer, beter en anders uit te voeren.


Bij Saxion leren studenten welke invloed innovaties hebben op hun vakgebied en hoe zij technologie kunnen toepassen om tot de beste resultaten te komen. Ook ons onderzoek onderscheidt zich door focus op de wisselwerking tussen mens en technologie. Hiermee sluit Saxion goed aan op de sterke groei van de hightech maakindustrie, waar Oost-Nederland een voortrekkerspositie inneemt. Studenten en onderzoekers komen met verrassende opvattingen en slimme oplossingen voor vraagstukken van bedrijven en organisaties. De impact hiervan op mensen en hun leefomgeving is groot; het leven wordt makkelijker, aangenamer, betaalbaarder, duurzamer.


School of Business, Building & Technology

Bij de School of Business, Building & Technology ontmoeten bouw, management en techniek elkaar. De vier bacheloropleidingen en verschillende lectoraten zorgen voor een gevarieerd en breed aanbod binnen deze academie. Op onze academie vinden wij het belangrijk om studenten voor te bereiden op het toekomstig werkveld en leiden we ze toepassingsgericht en multidisciplinair op. Dat betekent dat studenten leren samen te werken met studenten van andere opleidingen en dat zij tijdens het onderwijs ook onderzoek leren doen. Betrokken studenten en docenten zorgen samen voor een kwalitatief hoogwaardig opleidingsniveau, dat meebeweegt met en vooruitloopt op ontwikkelingen in het werkveld. Dit vraagt om enthousiaste, samenwerkingsgerichte medewerkers die met durf meebewegen met de veranderde wereld en de student centraal zetten in een cultuur van Continue Verbeteren. 

Solliciteren

Via onderstaande sollicitatie button kom je terecht op de site van Saxion. Mocht de vacaturelink niet meer werken, dan is de vacature verlopen en kun je niet meer solliciteren. Wij proberen uiteraard ons vacaturebestand zo actueel mogelijk te houden. Wil je ons daarmee helpen en ons een bericht sturen als een link niet meer werkt?

Wil je op de hoogte blijven van andere interessante vacatures in Twente? Schrijf je dan in hier in!

Meer informatie

M.H. Tromplaan 28
7513 AB ENSCHEDE
+31 (0)88 019 8888