Projectleider EPD

Binnen Medisch Spectrum Twente zijn zij op zoek naar een Projectleider EPD Ketensamenwerking.

Lees hieronder de hele vacature
 
logo vacature Projectleider EPD

Functie omschrijving

Wat we van jou verwachten:

Het aansturen van het project en functioneel leiding geven aan de medewerkers binnen het projectteam ketensamenwerking. 


Verantwoordelijkheid

Als projectleider ontvang je hiërarchisch leiding van de programmadirectie en functioneel van de proceseigenaar. Samen met de proceseigenaar stuur je zelf een kleine groep medewerkers functioneel aan. Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van het project Ketensamenwerking binnen het EPD programma ter realisatie van de implementatie van dit EPD. Naast het opstellen van het projectplan en inrichting van de projectorganisatie ben je verantwoordelijk voor de leiding van het project, waaronder:


 • Samen met proceseigenaar opstellen van beleid en proceskaders voor het eigen procesdomein;
 • het actief in samenwerking met je proceseigenaar meenemen van de organisatie in de verandering binnen het MST en de organisatorische consequenties daarvan;
 • aansturen van de leden van het eigen deel van het projectteam en sturen op de te behalen resultaten;
 • verantwoordelijk voor de uitvoering van de projectplannen en realiseren van projectresultaten, rekening houdend met diverse belangen;
 • tijdig signaleren en adequaat bijsturen bij afwijkingen of veranderende omstandigheden;
 • informeren van, afstemmen met en realiseren van draagvlak bij betrokkenen;
 • organiseren en voorzitten van projectgroep bijeenkomsten;
 • plannen en coördineren van projecten, projectactiviteiten en werkzaamheden en waar nodig bijdragen aan uitvoering hiervan;
 • verantwoordelijk voor de tijdige en passende communicatievoorziening over projecten;
 • bewaken van de scope, eigen budgetdeel (indien in opdracht verkregen door de programmadirectie), planning en kwaliteit van het eigen deel binnen het project;
 • inrichting en beheer van projectadministratie en beheer van projectbudget;
 • periodieke rapportage aan en afstemming met programmadirectie over voortgang en resultaten uitgaande van proactieve risico beheersing;
 • implementatie en borging van projectresultaten en/of aansturing en begeleiding van veranderprocessen;
 • evaluatie van projecten, zowel op inhoud als op proces, en rapportage hierover aan programmadirectie.


Bovenstaand zijn de punten die van alle projectleiders binnen het EPD verwacht worden. Voor de procesgroep Ketensamenwerking zijn nog een aantal aanvullende zaken van belang zoals:


 • visiebepaling op ketensamenwerking en de inzet van portalen, denk aan zorgverlenersportaal en regiosamenwerking;
 • standaardiseren en optimaliseren van ketenprocessen;
 • transitieplan om organisatie mee te nemen in de gevraagde cultuurverandering;
 • gegevensuitwisseling in de keten.

Vacature details

Geplaatst op
22-7-2020
Vervaldatum
9-8-2020
Aantal uur
28
Opleidingsniveau
HBO

Functievereisten

 • Minimaal een relevante afgeronde opleiding van Hbo-niveau, aangevuld met kennis van EPD-programma’s.
 • Je hebt aantoonbaar ruime ervaring ten aanzien van projectmanagement, verandermanagement en (functioneel) leidinggeven.
 • Ervaring op en kennis van het gebied van ketencapaciteit is een vereiste.
 • Je beschikt over (analytische kennis) van werkprocessen binnen het MST.
 • Je bent in staat je de werkprocessen en bijbehorende EPD ondersteuning binnen het procesteam ketensamenwerking snel eigen te maken om op inhoud gesprekspartner te zijn voor jouw team en relevante stakeholders binnen het MST.
 • Prioriteiten worden in overleg met de programmadirectie bepaald, je organiseert je eigen werk en coördineert de werkzaamheden binnen het eigen aandachtsgebied. Neemt initiatief bij het oplossen van stagnaties. Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de programmadirectie.
 • Sociale vaardigheden zoals tact, controleren, enthousiasmeren en motiveren zijn vereist voor het coördineren van activiteiten en aansturen van een klein team van medewerkers.
 • De invoering van het nieuwe EPD grijpt in op alle organisatieonderdelen en zal de nodige flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de organisatie vragen. Jij vindt het een uitdaging om met deze verandering aan de slag te gaan en hebt flink wat overtuigingskracht, bent in staat om positief invloed uit te oefenen op de sfeer en hebt talent voor het overwinnen van weerstanden bij projectbewaking.
 • Je bent bereid om erg flexibel te werken en in staat om met piekbelasting om te gaan.

Aanbod

We bieden jou een contract, dat zo spoedig mogelijk in zal gaan voor minimaal 24 uur per week (bij voorkeur 32 uur) tot maart 2022.

Arbeidsovereenkomst:Bepaalde tijd tot maart 2022. Heb je een vast contract met MST? Dan zullen we na afloop van de invoering van het EPD samen met jou op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging binnen MST.

Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk

Arbeidstijd: minimaal 24 uur (bij voorkeur 32 uur)

Salaris: max. FWG 65 

CAO: Ziekenhuizen

Bedrijfsprofiel Medisch Spectrum Twente

De implementatie van een nieuw EPD is binnen het MST een groot verandertraject dat alle bedrijfsonderdelen zal raken. Het programma zal naast de vervanging van het ZIS/EPD ook de strategische doelen van de organisatie borgen in de werkprocessen. Het programma wordt aangestuurd door een programmadirecteur en de Chief Medical Information Officer (CMIO). De implementatie is belegd bij verschillende projectteams bestaande uit zorgprofessionals (en medisch ondersteunend personeel), teamleden en functioneel consultants, tevens ambassadeurs die ook bijdragen aan het creëren van draagvlak en medewerking vanuit de organisatie. Dit team wordt aangestuurd door de programmadirectie met ondersteuning van meerdere projectleiders.


Het project heeft aan doorlooptijd van 18 maanden en is 1 maart 2020 van start gegaan. Na ‘go-live’ zal het projectteam afgebouwd worden naar een onderhoudsorganisatie, ingebed in de lijn. 

Solliciteren

Via onderstaande sollicitatie button kom je terecht op de site van het MST. Mocht de vacaturelink niet meer werken, dan is de vacature verlopen en kun je niet meer solliciteren. Wij proberen uiteraard ons vacaturebestand zo actueel mogelijk te houden. Wil je ons daarmee helpen en ons een bericht sturen als een link niet meer werkt?

Wil je op de hoogte blijven van andere interessante vacatures in Twente? Schrijf je dan in hier in!

Meer informatie

Koningsplein 1
7512 KZ ENSCHEDE
053 - 4872 000