Commissaris - raad van commissarissen

In verband met het rooster van aftreden is Twence in Twente op zoek naar een Commissaris ‘met gevoel voor veranderingsvraagstukken in een dynamische omgeving’.

Lees hieronder de hele vacature
 
logo vacature Commissaris - raad van commissarissen

Functie omschrijving

In verband met het aanstaande vertrek van een commissaris, per 1 januari 2018, is de Raad van Commissarissen van Twence op zoek naar een nieuwe commissaris. 

Vacature details

Geplaatst op
17-10-2019
Vervaldatum
-
Aantal uur
-
Opleidingsniveau
HBO-WO

Functievereisten

Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen dient spreiding van de specifieke deskundigheid (complementariteit) van één of meer aspecten van het ondernemingsbeleid te worden nagestreefd in combinatie met andere kwaliteiten van de individuele leden als:

 • een ondernemende instelling en toekomstvisie;
 • bezonnenheid in oordeel, zakelijke nuchterheid en besluitvaardigheid;
 • een goed gevoel voor samenwerking en communicatie (omgevingsgericht);
 • betrouwbaarheid, integriteit en onafhankelijkheid.

Het is belangrijk dat ieder lid van de Raad van Commissarissen, en dus iedereen die voor benoeming of herbenoeming wordt aanbevolen, past in de bestaande groep van toezichthouders. Een goede teamgeest bevordert immers in hoge mate het effectief functioneren van de Raad van Commissarissen. Een constructief kritische opstelling wordt daarbij niet uit de weg gegaan. Van iedere commissaris wordt verwacht dat hij of zij een zekere verbondenheid met de vennootschap heeft of, in geval van de benoeming van een nieuwe commissaris, wil aangaan. Ook wordt van de commissaris een affiniteit verwacht met een bedrijf dat actief is in een publiek private omgeving. 

Algemene selectiecriteria Raad van Commissarissen

1.  Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn in staat het beleid van Twence op hoofdlijnen te beoordelen.

2.  De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat:

a)  de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn taak jegens de onderneming en haar aandeelhouders optimaal te vervullen;

b)  de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur, aandeelhouders en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Daarbij worden de criteria van de corporate governance code Twence Holding B.V. gerespecteerd;

c)  Tenminste twee leden van de Raad van Commissarissen moeten binding (wonen en/of werken) hebben met het grondgebied van de aandeelhouders.

3.  Deskundigheden aanwezig zijn op het terrein van:

a)  afvalverwerking, de afvalmarkt (met name in de Euregio en het Verenigd Koninkrijk), secundaire grondstoffen;

b)  duurzame energieproductie en de energiemarkt;

c)  duurzaamheid, milieuzorg en maatschappelijk verantwoord ondernemen;

d)  het leiden van een kapitaalintensieve onderneming;

e)  financieel/economisch en ICT;

f)  praktijkervaring met de politiek/bestuurlijke omgeving waarin Twence opereert;

g)  kennis van en binding met het Euregionale gebied;

h)  sociale verhoudingen;

i)   compliance vraagstukken.

4.  Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding in leeftijd en man/vrouw-verdeling.

Voor deze vacature wordt er specifiek gezocht naar:

 • kandidaten die thans actief zijn op directie/executive niveau en beschikken over een afgeronde technische academische opleiding (ir. of technische bedrijfskunde);
 • diepgaande kennis en meerjarige ervaring hebben van energieproductie en of de (petro)chemische industrie en procestechnologie bij omvangrijke en kapitaalintensieve installaties;
 • een vrouwelijke kandidaat;
 • kandidaten die een aantoonbare affiniteit hebben met duurzaamheid, milieuzorg en MVO.

Aanbod

De RvC vergadert vier keer per jaar. Daarnaast zijn er vier vergaderingen van de technische commissie waar deze commissaris lid van is. Er zijn twee aandeelhoudersvergaderingen per jaar (april/mei en december). De commissaris wordt geacht beide vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen zijn in de regel bij Twence in Hengelo.

De jaarlijkse vergoeding aan een lid van de RvC bedraagt € 15.000,=. Verder ontvangen de leden een vergoeding voor de reiskosten.  

Bedrijfsprofiel Twence

Twence is ontstaan vanuit het initiatief van de Twentse gemeenten om op het terrein van afvalverwerking samen te werken. In 2001 is het bedrijf verzelfstandigd en kan het worden aangemerkt als een publiekrechtelijke instelling die ook voor de markt diensten verricht en producten levert. Twence heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een bedrijf dat afval- en biomassastromen nuttig en hoogwaardig inzet voor de productie van duurzame energie en secundaire grondstoffen.


Het bedrijf heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in moderne innovatieve installaties en is kapitaalintensief. De medewerkers zijn goed geschoold teneinde de inzetbaarheid van de installaties optimaal te houden en mee te kunnen denken en werken aan verbeteringen en vernieuwing daarvan. De publiekrechtelijke aandeelhouders vanuit Twente hebben ervoor gekozen om eigenaar van Twence te blijven. Zij hebben daarbij Twence een belangrijke rol gegeven bij de ondersteuning van en advisering over de ontwikkeling van duurzaamheid op regionaal en gemeentelijk niveau. Bij zijn activiteiten streeft Twence naar een balans tussen een redelijk rendement voor zijn aandeelhouders en maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Twence heeft de volgende aandeelhouders:

 • Regio Twente;
 • Het vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen;
 • De gemeenten Almelo, Berkelland, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.


De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de groepsdirectie en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.


De samenstelling van de Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid van zijn leden, de Raad van Commissarissen het best in staat stelt aan zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen, waaronder de aandeelhouders, te voldoen. Dit in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar, waarna herbenoeming kan plaatsvinden voor nogmaals vier jaar.


De Raad van Commissarissen vervult de toezichthoudende functie ten aanzien van Twence Holding B.V. en haar onderliggende vennootschappen.

Solliciteren

Via onderstaande sollicitatie button komt u terecht op de site van Twence. Mocht de vacaturelink niet meer werken, dan is de vacature verlopen en kunt u niet meer solliciteren. Wij proberen uiteraard ons vacaturebestand zo actueel mogelijk te houden, wilt u ons daarmee helpen en ons berichten als een link niet meer werkt? 


Wilt u op de hoogte blijven van andere mooie vacatures in Twente? Schrijft u zich dan hier in!

Meer informatie

Boldershoekweg 51
7554 RT HENGELO
074 - 2404 444