single.php

Categorieën

Doelgroep
Thema's
Verborgen Twenty Twente categorie
Naar thema overzicht

Techniekpactmonitor brengt vraag en aanbod technische vakmensen in kaart

Hoeveel leerlingen volgen een technische opleiding in mijn regio? En hoeveel technische vacatures zijn er in Twente? De antwoorden op deze – en meer – vragen zijn voortaan voor heel Overijssel eenvoudig te vinden in de Techniekpactmonitor.

Techniekpact
Steeds meer bedrijven hebben moeite om geschikte vakmensen te vinden. Het aantal vacatures in onder meer metaal, installatietechniek en ICT neemt toe. Tegelijkertijd daalt de instroom in het vmbo en mbo. Om deze trend te keren wordt in verschillende Techniekpacten gewerkt aan het vergroten van de instroom van leerlingen bij technische opleidingen. In Overijssel gebeurt dat in Techniekpactregio’s Stedendriehoek, Twente en Zwolle.

Techniekpactmonitor
Kennispunt Twente heeft in 2017 een Techniekpactmonitor ontwikkeld voor Techniekpact Twente. Recent zijn ook de Techniekpactregio’s Stedendriehoek en Zwolle aangesloten op de monitor. Hiermee is de informatie rond technisch vakmanschap voor heel Overijssel nu op één plek eenvoudig te raadplegen. De techniekpactmonitor geeft inzicht in actuele gegevens rond techniek onderwijs. Zo is in de monitor informatie te vinden over het aantal leerlingen met techniekprofiel, techniekstudenten op het mbo, hbo en de universiteit, maar ook over het aantal banen en vacatures in de techniek.

Inzicht
Gedeputeerde Eddy van Hijum: “Op de Overijsselse arbeidsmarkt is grote behoefte aan technische vakmensen. Daarom is het goed dat we volop inzetten op technisch onderwijs. De monitor geeft inzicht; we zien hoeveel technici de arbeidsmarkt op komen, en hoeveel er gevraagd worden. Zo kunnen we goed inspelen op de vraag van de markt.”

Bekijk hier techniek Oost monitor.