single.php

Categorieën

Doelgroep
Thema's
Verborgen Twenty Twente categorie
Naar thema overzicht

Earth is calling… Space53

Ronald Termaat van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) op 5 december op Dronewatch.nl: “Ons standpunt is dat het luchtruim van iedereen is en dat we het luchtruim gezamenlijk kunnen gebruiken, zolang dat veilig gebeurt. De techniek gaat veel sneller dan beleidsmakers kunnen bijbenen. Zo kunnen regels die bedoeld zijn om de veiligheid te verhogen ook tegen je gaan werken, als daardoor bepaalde innovaties worden tegengehouden.”

Space53 is een brede samenwerking van private, publieke en semipublieke partijen die een positie willen innemen in de wereld van unmanned systems. Space53 brengt twee werelden bij elkaar: de traditionele luchtvaartsector met meerjarige vernieuwingsprogramma’s en nadruk op continuïteit en veiligheid, en de snelle wereld van IT en mechatronica, waarin innovaties op dag- en weekbasis tot stand komen en waarin functionaliteit vaak belangrijker is dan veiligheid of onderhoudbaarheid. Daarnaast is Space53 actief in het nationale en Europese lobbycircuit om de invoering van passende wet- en regelgeving te bespoedigen.

Als we de wet- en regelgeving niet snel aanpassen, is de technologie die in onderstaande film wordt geïllustreerd geen science fiction, maar de realiteit van kwaadwillende mensen die zich niet laten tegenhouden door de huidige regelgeving en eenvoudigweg bestaande mogelijkheden integreren om deze nieuwe wapens te ontketenen, met tragische humanitaire gevolgen en destabilisatie van de wereldwijde veiligheid.

Bron film: The Guardian

Lees hier meer over de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart of lees over de lobby-activiteiten van Space53.