Twentse boeren hebben sleutel in handen

Oud VVD parlementariër Han ten Broeke, geboren en getogen in Twente, stelt nog eens duidelijk dat Twente een rijke voedingsbodem heeft voor ondernemerschap. Twentse ondernemers voelen zich meer dan elders verantwoordelijk voor de regio en voelen een zeker rentmeesterschap voor Twente.

Strategische agenda

Han ten Broeke heeft samen met Platform Ondernemend Twente en de 50 ondernemers die hij heeft gesproken een strategische agenda opgesteld (Twents rentmeesterschap nieuwe stijl) die Twente in sociaal-economisch opzicht verder kan versterken. Het gaat hier niet om een vrijblijvend advies maar om concrete keuzes die in het belang van de regio moeten worden gemaakt.

Concrete keuzes

Zo zijn de bouwondernemers en grote makelaars van plan starterswoningen onder de tweehonderdduizend euro te ontwikkelen. Dit zorgt voor een geweldige aantrekkingskracht op jonge mensen. Ook willen Twentse ondernemers de 30.000 mensen die uit eigen keuze geen baan hebben, motiveren om toch aan de slag te gaan. Hiermee kunnen zij het verdienvermogen van de regio vergroten. Maar ook speelt de energietransitie en een meer groene aanpak een belangrijke rol. Naast een snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn, die de keuze om met de trein te reizen moet bevorderen, worden de boeren gezien als oplossing voor de groeiende vraag naar hernieuwbare energie. In Twente wordt geëxperimenteerd met kringlooplandbouw en zijn er windmolens ontwikkeld ter grootte van een boom waarmee boeren windenergie kunnen opwekken op hun eigen terrein. Eén van de voorbeelden waarbij de boer de oplossing vormt bij de energietransitie is het project in Noord Deurningen waarbij melkveehouders biogas produceren en terugleveren aan het net. Hiermee worden inmiddels al twee industrieterreinen verwarmd.

Innovaties met impact

In Twente worden innovaties ontwikkeld als antwoord op regionale en mondiale maatschappelijke uitdagingen. ‘Renewable Energy’, ‘Farm of the Future’, ‘Sustainable Communities’ en ‘Smart Industry’ zijn thema’s waarin ondernemers in Twente zich onderscheiden door de impact die zij creëren met hun innovaties. Laat je inspireren en lees meer hierover op de volgende themapagina’s!