Twente Board

voor een groene technologische topregio

voor een groene technologische topregio

Twente Board

De actualiteit leidt tot een herijking van onze strategische agenda waarmee we deze economische kansen kunnen benutten: Strategie 2020 – 2025. Hierin staan het behoud en de versterking van bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het verdienvermogen van Twente (taggen) centraal.

De actualiteit leidt tot een herijking van onze strategische agenda waarmee we deze economische kansen kunnen benutten: Strategie 2020 – 2025. Hierin staan het behoud en de versterking van bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het verdienvermogen van Twente (taggen) centraal.

Twente is als prachtige groene, goed bereikbare regio erg aantrekkelijk voor bedrijven met (internationale) potentie. Techniek zit hier van oudsher in het DNA. En ook vandaag de dag telt Twente veel (internationale) bedrijven op het gebied van techniek en innovatie. Het grote aantal innovatieve MKB- en familiebedrijven, onder meer in de maakindustrie, maakt deze streek uniek. 

 

Earth is calling Twente

Twentse kennisinstellingen en bedrijven vallen overal ter wereld op door steeds weer met innovatieve en creatieve oplossingen te komen voor maatschappelijk issues. Maar dat betekent niet dat we met elkaar achterover kunnen leunen. Om dit vast te houden én om verder te ontwikkelen als regio is het van belang om techniek, innovatie en de regionale economie te blijven stimuleren. Vanuit één centraal punt is dat het handigst. Hiervoor is de Twente Board opgericht, bestaande uit elf vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Allen in bezit van een groot hart voor de regio én met een groot netwerk.  
 

Technologische topregio
Onder de naam Twente Board werken ze samen verder om Twente te ontwikkelen tot een Europees toonaangevende technologische topregio. Investeren in innovatiekracht is daarvoor belangrijk, waarbij de focus vooral ligt op de topsector hightech systemen en materialen. Hierin worden de meeste kansen gezien. In Twente worden veel hoogwaardige producten, systemen, materialen en diensten gemaakt en ontwikkeld. De regio kan hierin nog verder groeien en ontwikkelen. Dat gaat natuurlijk niet van de één op de andere dag. Daar moet je samen hard aan blijven werken. 

 

Hoe werkt Twente Board?


Het noaberschap, zorg voor en omkijken naar elkaar, daar waar deze streek om bekend staat, zie je terug in de Twente Board. De Boardleden werken sinds 2014 nauw met elkaar samen. Zij kijken samen heel breed naar de regio en delen veel kennis en ervaringen met elkaar. Ieder Boardlid heeft bovendien een groot eigen netwerk, dat ingezet wordt bij het maken en uitwerken van plannen voor de regio. 

 

Dynamische toekomst
Het volgen van de positie en ontwikkeling van Twente ten opzichte van andere regio’s is tevens een belangrijke taak. De wereld verandert snel. Daarmee staan we voor interessante uitdagingen. Deze dynamische toekomst vraagt om nieuwe oplossingen. En daar zijn we in Twente goed in.

 

Sterke regionale arbeidsmarkt
Wanneer dit gebied aantrekkelijk is om in te studeren, wonen en werken en de regio zich bovendien blijft ontwikkelen, dan heeft dat positieve effecten voor studenten, werknemers, toeristen en (internationale) bedrijven. Een sterke regionale arbeidsmarkt is daarvoor onmisbaar. En een goede economische ontwikkeling eveneens. 

 

Samenwerken
Dat betekent dat de Boardleden samenwerken om belangrijke onderwerpen op zoveel mogelijk (beleids) agenda’s en lesprogramma’s te krijgen, initiatieven en projecten bij elkaar te brengen, ontwikkelingen te signaleren en kwaliteit te waarborgen. Maar ook zetten zij samen Twente als gebied op de kaart door de (successen uit) de regio te laten zien en door lobby te stimuleren.