De wereld vraagt om jouw oplossingen!

Onze wereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatveranderingen, verstedelijking, gezondheid, veiligheid en mobiliteit. Deze wereldwijde urgentie vraagt om vernieuwing en slimme oplossingen. Wij als Twente bieden daarvoor passende antwoorden. Sluit je aan bij het collectief. Samen verbinden we de wereld aan Twente.  

Onze wereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatveranderingen, verstedelijking, gezondheid, veiligheid en mobiliteit. Deze wereldwijde urgentie vraagt om vernieuwing en slimme oplossingen. Wij als Twente bieden daarvoor passende antwoorden. Sluit je aan bij het collectief. Samen verbinden we de wereld aan Twente.  

Grote aantrekkingskracht

Met het merk Twente bieden we een interface van binnen naar buiten en vice versa. Het merk representeert onze sterke, onvervreemdbare identiteit. Twente heeft mits goed gepositioneerd en geprofileerd, grote aantrekkingskracht op doelgroepen wereldwijd. Het merk is de interface voor technologie clusters zoals schone energie, watermanagement, medische technologie, veiligheid et cetera. Met het digitale platform twente.com brengen we vraag en aanbod bij elkaar.

 

Onze pakketten