Met de Regio Deal Twente krijgen topwerklocaties in Twente een enorme impuls voor de verdere ontwikkeling. Topwerklocaties zijn bedrijventerreinen die zich onderscheiden door bijvoorbeeld een bijzondere groep bedrijven, een uitgesproken profiel of een aantrekkelijke ligging. Op deze topwerklocaties is veel aandacht voor duurzaamheid, nieuwe energie, circulariteit en klimaatadaptatie.


Kennispark Twente

Kennispark Twente, High Tech Systems Park, Technology Base Twente en XL Businesspark: dé vier topwerklocaties van Twente. Uniek in hun soort en samen sterk onder de noemer Campus Twente. De Regio Deal Twente betekent een enorme impuls voor de verdere ontwikkeling van de vier topwerklocaties.


"De Regio Deal Twente betekent een enorme impuls voor de verdere ontwikkeling van de vier topwerklocaties"

In Europa staat de regio Twente bekend als expert in toptechnologie en Kennispark is de innovatieve kraamkamer. Bedrijven ontstaan er en groeien er op. Vervolgens kunnen ze hun vleugels uitslaan richting andere Twentse toplocaties. Kennispark wil zich verder ontwikkelen tot een vooruitstrevende, dynamische innovatiecampus met een sterke internationale concurrentiepositie. Een magneet voor talent en bedrijven.

 

Waar werken we aan

  • Fysieke transformatie van Kennispark Twente van bedrijventerrein naar innovatiecampus.
  • Programmatische impuls om bedrijven, talent en universiteit nauwer met elkaar te verbinden.

Volg dit project!

XL Businesspark

XL Businesspark is een grootschalig en duurzaam bedrijventerrein en biedt ruimte aan (inter)nationale bedrijven van formaat in de logistiek, transport, distributie en industrie. Het is één van de topwerklocaties van Twente. De werkgelegenheid op het XL Businesspark kent een explosieve groei.

 

"De werkgelegenheid op het XL Businesspark kent een explosieve groei"

Gevestigde bedrijven willen uitbreiden en nieuwe bedrijven kloppen aan. De verwachting is dat jaarlijks meer containers aan- en afgevoerd worden. De laad- en loscapaciteit is ontoereikend om de verwachte groei te accommoderen. Om een optimale logistieke doorstroming mogelijk te maken wordt de openbare kade op XL Businesspark met 150 meter verlengd, om zo een optimale logistieke doorstroming mogelijk te maken.

 

Waar we aan werken

  • Het verengen van de openbare kade op XL Businesspark met 150 meter, om zo de verwachte groei van containerstromen van en naar het XL Businesspark op te kunnen vangen.
  • Er blijft behoefte aan een openbare opslagfaciliteit. Daarom wordt er een nieuwe openbare kade gerealiseerd, waarmee de bestaande openbare kade kan worden verhuurd. Met het realiseren van deze kade wordt het wegvervoer ontlast, doordat er meer goederenstroom over water kan plaatsvinden. Hiermee draagt het project bij aan nieuwe werkgelegenheid, economische groei en duurzaamheidsdoelstellingen van de regio

Volg dit project!

Bezoek de socials van Twente Board!