De ICT-markt is in de afgelopen jaren enorm gegroeid.  Informaticatudenten vertrekken na hun opleiding vaak naar de Randstad om daar te werken. Diverse partijen werken in dit project samen om het personeelstekort in IT-bedrijven terug te dringen door talentvolle studenten te behouden voor de regio.

 

“…samen het personeelstekort terugdringen in IT-bedrijven…”

 

Door studenten tijdens hun studie een bijbaan aan te bieden om ze kennis te laten maken met de uitdagende mogelijkheden bij regionale IT-organisaties en organisaties met IT-afdelingen, behouden we talenten voor de regio.

 

Waar we aan werken

  • Terugdringen personeelstekort IT-markt
  • Behouden van talent voor de regio
  • Studenten verbinden met regionale ondernemers

 

Het Twents Huis van de Logistiek bundelt krachten in een privaat publieke samenwerking om een vitale regionale arbeidsmarkt voor de logistieke sector in Twente te ontwikkelen.

 

“Snel en slim omgaan met deze ontwikkelingen is belangrijk om onze Twentse arbeidsmarkt vitaal te houden”

 

Door economische, maatschappelijk en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt in een hoog tempo. Snel en slim omgaan met deze ontwikkelingen is belangrijk om onze Twentse arbeidsmarkt vitaal te houden. Bijvoorbeeld door de wijze van begeleiding van werkzoekenden sterk te intensiveren. Daarom maken ondernemers, overheid en onderwijs het met Twents Huis van de Logistiek mogelijk om werkzoekenden te begeleiden onder het motto ‘van functieprofiel naar vaardigheidsprofiel’.

 

Waar we aan werken

  • Een duurzame privaat-publieke samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid (versterken van het ecosysteem)
  • Een betere profilering van de sector zodat de sector ook aantrekkelijk wordt onder schoolverlaters/studenten
  • Een effectief en efficiënt regionaal matchingssysteem voor vraag en aanbod
  • Toeleiding naar betaald werk in de periode 2019 t/m 2023 van 1.000 uitkeringsgerechtigden vanuit de gemeenten en UWV
  • Een flexibel en toegankelijk systeem van een aanbod van skills trainingen in samenhang met het Twents Fonds voor Vakmanschap
  • Ontwikkeling en implementatie van digitale innovatie arbeidsmarkttoeleiding