Twente heeft talent veel te bieden. Helemaal door alle digitale en innovatieve ontwikkelingen. Daarin wordt stevig geïnvesteerd. Het carrièreperspectief van technisch talent is beter in Twente dan in de rest van Nederland. Een goed opgeleide beroepsbevolking is belangrijk om als topregio te blijven functioneren. Hierin blijven we investeren met verschillende ‘talent’ projecten.

 

TalentIT

De ICT-markt is in de afgelopen jaren enorm gegroeid.  Informaticatudenten vertrekken na hun opleiding vaak naar de Randstad om daar te werken. Diverse partijen werken in dit project samen om het personeelstekort in IT-bedrijven terug te dringen door talentvolle studenten te behouden voor de regio.

 

“…samen het personeelstekort terugdringen in IT-bedrijven…”

Door studenten tijdens hun studie een bijbaan aan te bieden om ze kennis te laten maken met de uitdagende mogelijkheden bij regionale IT-organisaties en organisaties met IT-afdelingen, behouden we talenten voor de regio.

 

Waar we aan werken

 • Terugdringen personeelstekort IT-markt
 • Behouden van talent voor de regio
 • Studenten verbinden met regionale ondernemers

Connect Forward

Veel internationale studenten vertrekken uit Twente wanneer ze zijn afgestudeerd. Natuurlijk behouden we dit talent graag voor de regio. Daarom moet beter ingezet worden op bekendheid van de mogelijkheden en waarde bij bedrijven/studenten en het oplossen van barrières (taal, vergunningen, etc.).

 

"Natuurlijk behouden we dit talent graag voor de regio"

Saxion, UT en Novel-T spelen hier samen met Connect Forward op in door internationale studenten de mogelijkheid te bieden om via traineeships kennis te laten maken met bedrijven. Door eerdere programma’s is gebleken dat dit ten gunste is van het behoud van de studenten voor de regio. Daarbij wordt de kennis en netwerk van WTC Twente en Expat Center Oost actief ingezet.

 

Waar we aan werken

 • 106 internationale studenten in het opleidingstraject
 • 85 internationale studenten traineeships bij bedrijven
 • 70% van deze studenten blijven in de regio na trainee
 • 4 evenementen per jaar waarmee minimaal 750 studenten worden bereikt (waarvan 2 evenementen gericht op bedrijven)

Connect-U

Binnen Connect-U worden vijf business communities ontwikkeld die direct bijdragen aan kennisontwikkeling- en benutting door samenwerkende innovatieve ondernemingen. De communities sluiten qua thema’s aan bij de sterktes van de regio. 

 

"Natuurlijk behouden we dit talent graag voor de regio"

Connect-U is een inspirerende plek voor ondernemers, professionals, onderzoekers, docenten, studenten en bewoners. Een unieke combinatie van wonen, leren, werken en innoveren. Connect-U is een open innovatie campus, die hiermee ook de binnenstad van Enschede revitaliseert en de economische basis van de regio versterkt. Een broedplaats voor talent, innovatie en business development. Er is zowel samenwerking met het MKB als het MBO-, HBO- en WO-onderwijs waardoor talent voor de regio behouden blijft, de bedrijven kunnen groeien en nieuwe kennis wordt verworden en benut. 

 

Waar we aan werken

 • Totale werkgelegenheid in het pand van Connect-U van 1000 mensen, waarvan 65% hoogwaardig (HBO- en WO-niveau)
 • Ontwikkeling van vijf business communities op de Stadscampus
 • Realisatie van 3 labs/onderzoeksfaciliteiten

Ondernemerschap als bindmiddel

Dit project scout ondernemend talent binnen de kennisinstellingen. En lanceren, samen met de regionale industrie, een aanpak om nieuwe bedrijvigheid vanuit het MKB (met inzet van talent) te stimuleren. Daarmee wordt ondernemerschap ingezet als bindmiddel om talent te behouden en duurzaam te verbinden met de regionale industrie.

 

"...ingezet als bindmiddel om talent te behouden en duurzaam te verbinden.."

Gedurende verschillende fasen die de regionale industrie doorloopt voor wat betreft de creatie van disruptieve innovatie en nieuwe bedrijvigheid (Inspire – Start – Grow), worden innovatieteams van bestaande Twentse industrie verbonden met studenten (en hun startups). Resultaat is dat een groot aantal innovatie teams (combinatie bedrijven en studenten) deel zullen nemen aan de verschillende elementen van het programma. Een deel van deze teams zal doorgaan als startup, een deel als product(unit) binnen een bestaand bedrijf en een deel zal stoppen. In alle gevallen werken de betrokken studenten intensief met de regionale industrie, en zal naar verwachting een significant deel een plek vinden in de regio.

 

Waar we aan werken

 • Studenten (Saxion / UT) binden aan het regionaal MKB en ecosysteem rondom innovatie en ondernemerschap
 • Effectieve samenwerking in het ecosysteem en verbinden van  studenten, startups en regionale industrie
 • Verhogen stayrate van studenten in de regio
 • Vergroten innovatiekracht en dynamiek van het regionale MKB

Alumni communities

Het aantrekken en behouden van talent in de regio is een steeds grotere uitdaging, in een krappe arbeidsmarkt en toenemende bedrijvigheid. De alumninetwerken van de UT en Saxion worden ingezet om een oplossing te bieden. Het doel van dit project is het activeren van alumni, het verstevigen van de alumni-infrastructuur en het inzetten van het alumni netwerk welke kan fungeren als ambassadeursnetwerk. 

 

"... baantrekken en behouden van talent in de regio is een steeds grotere uitdaging"

Hierbij kunnen alumni diverse rollen hebben: aantrekken van kenniswerkers, ondersteunen van de regionale lobby en profilering, handelsbevordering (export), aantrekken van extra bedrijvigheiden verleiden van alumni tot charitatieve giften c.q. investeringen in onderzoek en bedrijvigheid. Dit wil het project bereiken door in te zetten op prioritaire events, prioritaire regio’s en in te spelen op actualiteiten. Afgelopen jaar is een basis gelegd, die met inzet van de Regiodeal verder en sneller wordt uitgebouwd, ter versterking van de regionale Twentse economie.

 

Waar we aan werken

 • Het aantrekken van kenniswervers naar de regio
 • Het aantrekken van nieuwe bedrijven naar de regio
 • Ambassadeursrol t.b.v. handelsbevordering
 • Bijdragen aan investeringen in onderzoek en/of startups en daarmee aan de regio

Bezoek de socials van Twente Board!