De wereldwijde economie, en zeker ook de Twentse, bevindt zich in een fundamentele transitie. Dat wordt versneld door de coronacrisis die een ongekende impact heeft op de manier waarop wij leven en werken. We weten niet hoe de toekomst eruit ziet en hoe de economie zich zal ontwikkelen. We kunnen ons wel goed voorbereiden. Daarbij zien we hoe belangrijk aanpassingsvermogen is. Wendbare bedrijven en veerkrachtige instellingen hebben de toekomst. In Twente hebben we in het verleden en ook nu bewezen zeer wendbaar te zijn. De coronacrisis laat zien dat dit de kracht van Twente is. De zorg, bedrijven en kennisinstellingen leveren een cruciale bijdrage aan de bestrijding van het virus. In Twente zit diepgaande kennis en groot innovatief vermogen die relevant is voor de toekomst van onze samenleving en de aarde.

 

Van oudsher is Twente sterk in techniek. Dankzij de florerende textiel- en staalindustrie heeft Twente haar sporen hierin ruimschoots verdiend. De technologische innovaties van vandaag kennen een ongekende dynamiek. Ze zijn nu al zichtbaar in medische apparaten, 3D-printers, robotica, nanotechnologie en zelfrijdende voertuigen. Wij willen en kunnen inspelen op deze snelle technologische veranderingen. Technologisch innoveren en ondernemen zit in het DNA van Twente. In de afgelopen 30 jaar hebben we volop geïnvesteerd in vakmanschap, kennis en technologie. De regio Twente heeft meerdere unieke technologieën in huis. Daarnaast is er een brede diversiteit aan ondernemerschap binnen het mkb en de industrie. Dit heeft geleid tot verrassende innovaties met internationaal onderscheidende producten, diensten en bedrijven.

 

“Twentse technologie versterkt de innovatieve ontwikkeling van een duurzaam Nederland

 

 

We hebben hiermee wereldwijd unieke posities opgebouwd in de sleuteltechnologieën voor de toekomst. Denk aan slimme materialen, sensing, robotica, fotonica, artificiële intelligentie en medische technologie. Dit biedt enorme kansen voor Twente. Kansen die we als regio gaan pakken! Via de combinatie van kennis en ondernemerschap stimuleren we de economische doorontwikkeling van Twente. Het stelt ons in staat om ook op de lange termijn ons verdienvermogen te behouden en te versterken. Voor de toekomst van Twente zijn het mkb, de start-ups en scale-ups van groot belang. Zij zorgen voor de economie en banen van morgen. Met hun innovatieve producten en diensten bieden zij oplossingen voor de wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. We trekken belangrijke lessen uit de coronacrisis. We onderkennen het belang van het terughalen van productie uit verre landen (reshoring) en zetten in op het dichterbij produceren van cruciale onderdelen voor onze producten (nearshoring).

Innovatieve techniek als oplossing voor de wereld nu en van morgen

We richten ons op techniek. Daarbij gaat het om wat je kunt, maakt en doet met techniek. Door vakmanschap van de praktische monteur tot grensverleggend nano-research door de wetenschapper. Technologie zorgt voor werk en welvaart in onze regio. En ook voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Of het nu gaat om de klimaatverandering, de energietransitie, mobiliteit, (digitale) veiligheid, het wereldwijde voedsel- en watervraagstuk of nieuwe mogelijkheden in de gezondheidszorg, techniek speelt steeds een essentiële rol. Hiermee dragen we bij aan een duurzamere, gezondere en veiligere samenleving.

Twente Leeft!

In Twente staan we daarnaast voor rentmeesterschap. Hiermee geven we invulling aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het doorgeven van ‘Twente’ aan volgende generaties. Zodat zij ook een leven in een groen, gezond en veilig Twente kunnen opbouwen. Het gaat ook over sociale duurzaamheid en brede welvaart; over het belang van kwaliteit van leven en een goed woonklimaat. We beschikken over een groene, prettige woon-, werk- en recreatieomgeving.

 

Duurzaamheid leeft in Twente! We stimuleren volop duurzame initiatieven. Denk aan circulair textiel, de energietransitie of het duurzaam maken van de landbouw. Techniek zetten we in op tal van dit soort duurzame ontwikkelingen. In Twente hebben we letterlijk hiervoor de ruimte! Een unieke combinatie van stedelijk en landelijk gebied. De nabijheid van ruimte creëert een unieke testomgeving voor technologische innovatie.

Op z'n Twents

In Twente hebben we noaberschap. Een authentiek Twents begrip; het zit in ons bloed. In Twente hebben mensen sterke persoonlijke banden met elkaar; men helpt elkaar. In de regio krijgt het betekenis door een uniek en ambitieus samenwerkingsmodel. In onze regio pakken we de uitdagingen samen op. Dit is ook nodig. We zijn ambitieus. En we hebben hiervoor de goede papieren. De lijntjes in Twente tussen ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoekers zijn kort. Met de samenleving gaan we multi helix samenwerken. De uitdagingen van vandaag en die van de toekomst gaan we samen aan. Burgers, consumenten, investeerders, maatschappelijke organisaties, corporaties en kleinschalige ondernemers erbij betrekken. We zoeken in gemengd verband naar oplossingen voor sociale en duurzame vraagstukken. Op z’n Twents; slim, kleinschalig, resultaatgericht en pragmatisch. Hierdoor zijn we wendbaar en innovatief. We bedenken samen oplossingen en omarmen nieuwe inzichten van talent uit Twente en daarbuiten. We staan open voor nieuwe culturen en laten ons inspireren. In Twente is volop ruimte voor ontwikkelmogelijkheden. We investeren in goed opgeleide vakmensen en kenniswerkers.

Twente als regio hub

Een goede bereikbaarheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat van onze regio is van vitaal belang. Als grensregio is Twente de vanzelfsprekende hub vanuit de Randstad naar Duitsland. We slaan de brug naar Duitsland als belangrijke kennispartner. Ook maken we deel uit van internationaal sterke netwerken. Hiermee versterken we de (internationale) positie van Twente naar Europa en de rest van de wereld.

 

Kortom:

De Twente Board heeft de ambitie om Twente te ontwikkelen als toonaangevende groene technologische topregio. Met de wereld als ons speelveld, werken we met techniek als motor aan een gedragen economische agenda om talent, bedrijven en kapitaal in Twente samen te brengen. Techniek draagt bij aan de verduurzaming van de regio en aan de ontwikkeling van oplossingen voor wereldwijde (maatschappelijke) uitdagingen. De Twente Board stimuleert innovatie en ondernemerschap. Met als resultaat een duurzaam Twente met werk en welzijn voor iedereen.

Strategie in hoofdlijnen

Download hier het strategisch plan 2020 - 2025 in hoofdlijnen.

Download hier het strategisch plan 2020 - 2025 in hoofdlijnen.

Bezoek de socials van Twente Board!