De Twente Board bepaalt de economische strategie en geeft richting aan investeringen die aansluiten bij de koers van Twente. Daarin is een economische agenda leidend, die inzet op regionale kansrijke, meerjarige projecten en programma’s die bijdragen aan de oplossing van regionale vraagstukken en (inter)nationale opgaven. De agenda heeft herkenbare thematische lijnen die zijn geworteld in de Twentse samenleving. Twente ontleent zijn kracht aan een brede basis van stuwende en innovatieve bedrijvigheid, kennisinstellingen en andere regionale partners die samen aan de slag gaan met de opgaven.

 

“Wereldwijde maatschappelijke uitdagingen vragen om antwoorden, Twente heeft deze innovatieve oplossingen.

De Twente Board is bestuurlijk trekker van de regionale opgaven en verbindt partijen in het ontwikkelen van oplossingen. Daarbij wordt multi helix samengewerkt met de Twentse samenleving en gebouwd aan intelligente, sterke netwerken. De opgaven worden met het werkveld in kaart gebracht en samen wordt bepaald welke (structurele) acties en ontwikkelingen nodig zijn. De Twente Board kan kansrijke projecten aanjagen, partijen bij elkaar brengen, lobby organiseren, zaken lostrekken die niet lopen en ambassadeur zijn voor bedrijvig Twente. Daarbij fungeert de Young Twente Board als alert klankbord voor de board.

 

De focus ligt op technologie en is gericht op de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken. Hiermee wordt toekomstbestendig rendement behaald, dragen we bij aan de economische doorontwikkeling van de regio en aan een duurzaam, gezond en veilig Twente. De Twente Board gaat over de brede economische agenda: economische ontwikkeling, de Human Capital agenda en werkgelegenheid. Daar raakt de opgave van de board die van de sociale agenda.

Bezoek de socials van Twente Board!