Strategisch plan 2020 - 2025

 

"Wij stimuleren innovatie en ondernemerschap en werken aan een duurzaam Twente met werk en welzijn voor iedereen." 

 

De Twente Board staat voor het versterken van de brede economie in Twente, met focus op de kracht van Twente. Door de coronacrisis is op dit moment nog veel onduidelijk. We weten niet hoe de economie zich zal ontwikkelen en hoe lang het economisch herstel zal duren. Ook is de vraag hoe het coronavirus zich ontwikkelt, zolang er geen vaccin is. In Twente werken we zij aan zij om ondernemerschap en onze innovatiekracht op peil te houden. De actualiteit leidt tot een herijking van onze strategische agenda.

 

Centraal staan het behoud en de versterking van de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en ons verdienvermogen. We brengen focus aan in onze strategie. We stimuleren investeringen in technische innovaties, zetten in op de versnelling van de circulaire economie en een aantrekkelijke en bereikbare regio voor wonen en werken.

 

Op die basis kunnen we kwetsbaarheden in de regio aanpakken. Zoals in ons onderwijs via scholing of op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid. Innovatiekracht, voldoende banen, gezondheid, duurzaamheid, kansengelijkheid en kansen voor de jonge Twentse generatie staan naast elkaar. We doen het voor de brede welvaart in Twente. Samen bouwen we aan de toekomst van Twente.

 

In het strategisch plan 2020 - 2025 gaan we in op de hoofdlijnen van onze strategie. Geven we een beschrijving van onze doelstellingen en de functie van de Twente Board in de regio. Daarnaast geven we een toelichting op de activiteiten die zich richten op het onderhoud van het Twentse ecosysteem. Tot slot gaan we in op de ontwikkeling van het Twentse ecosysteem. Dit plan dient als opmaat voor een uitvoeringsplan, waaraan wij in de komende periode samen met onze partners in de regio aan werken.

 

Wim Boomkamp
Voorzitter Twente Board

 

“Innovatiekracht, voldoende banen, gezondheid, duurzaamheid, kansengelijk en kansen voor jongeren staan naast elkaar. We doen het voor de brede welvaart in Twente. Samen bouwen we aan de toekomst van Twente

 

Strategisch plan 2020 - 2025

Het volledig strategisch plan 2020 - 2025 nalezen? Download de PDF.

Het volledig strategisch plan 2020 - 2025 nalezen? Download de PDF.

Bezoek de socials van Twente Board!