Strategie 2020-2025

De actualiteit leidt tot een herijking van onze strategische agenda waarmee we deze economische kansen kunnen benutten: Strategie 2020 – 2025. Hierin staan het behoud en de versterking van bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het verdienvermogen van Twente (taggen) centraal.

De actualiteit leidt tot een herijking van onze strategische agenda waarmee we deze economische kansen kunnen benutten: Strategie 2020 – 2025. Hierin staan het behoud en de versterking van bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het verdienvermogen van Twente (taggen) centraal.

Over de Twente Board

De Twente Board is een triplehelix-samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en ondernemers in Twente en staat voor het versterken van de brede economie in Twente. Centraal staan het behoud en de versterking van de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en ons verdienvermogen. De Board stimuleert investeringen in technische innovaties, zet in op de versnelling van de circulaire economie en op een aantrekkelijke en bereikbare regio voor wonen en werken.

 

Earth is calling Twente
Twentse kennisinstellingen en bedrijven vallen overal ter wereld op door steeds weer met innovatieve en creatieve oplossingen te komen voor maatschappelijk issues. Maar dat betekent niet dat we met elkaar achterover kunnen leunen. Om dit vast te houden én om verder te ontwikkelen als regio is het van belang om techniek, innovatie en de regionale economie te blijven stimuleren. Vanuit één centraal punt is dat het handigst. Hiervoor is de Twente Board opgericht, bestaande uit elf vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Allen in bezit van een groot hart voor de regio. Het noaberschap, zorg voor en omkijken naar elkaar, zie je terug in de Board. De Boardleden werken sinds 2014 nauw met elkaar samen. Ieder lid heeft een groot netwerk, dat ingezet wordt bij het maken en uitwerken van plannen voor de regio. Maak kennis met onze leden.

 

Technologische topregio
Onder de naam Twente Board werken ze samen verder om Twente te ontwikkelen tot een Europees toonaangevende technologische topregio. Investeren in innovatiekracht is daarvoor belangrijk, waarbij de focus vooral ligt op de topsector hightech systemen en materialen. Hierin worden de meeste kansen gezien. In Twente worden veel hoogwaardige producten, systemen, materialen en diensten gemaakt en ontwikkeld. De regio kan hierin nog verder groeien en ontwikkelen. Dat gaat natuurlijk niet van de één op de andere dag. Daar moet je samen hard aan blijven werken. 

 

Impactportfolio’s 
Twente profileert zich voor de komende vijf jaar scherp aan de hand van impactportfolio’s. Dat zijn de gebieden waar de regio sterk in is en waar een duidelijk onderscheidend karakter is in Twente ten op zichte van de andere regio’s. De inhoud van de impactportfolio’s wordt vooral bepaald door de ondernemers en de vraag vanuit de markt. De toepassing van innovaties en nieuwe productietechnieken staan daarbij centraal. Wat niet binnen deze scherpe keuze valt, is net zo belangrijk voor de economie van Twente, maar vraagt in mindere mate de aandacht van de Twente Board. De impactportfolio’s zijn: digitalisering, innovatie in de zorg, circulaire economie en sleuteltechnologieën. 

 

Investeren in Twente
De Twente Board investeert in het onderhouden en versterken van de regio, met als doel om de ontwikkeling van de Twentse economie te bevorderen. De investeringsprogramma’s Regio Deal Twente en de Agenda voor Twente vormen samen de basis voor het verdienvermogen van Twente, nu en in de toekomst. De investeringsprogramma’s maken onderdeel uit van het ecosysteem, als een werkwijze waarmee partijen gezamenlijk belangrijke opgaven in Twente aanpakken.  De Regio Deal is daarbij het vliegwiel voor de Agenda voor Twente. Beide investeringsprogramma’s worden benut om Twente verder te ontwikkelen en te profileren als krachtige regio met volop potentie.