De Twente Board is een triplehelix-samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en ondernemers in Twente en staat voor het versterken van de brede economie in Twente. Centraal staan het behoud en de versterking van de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en ons verdienvermogen. De Board stimuleert investeringen in technische innovaties, zet in op de versnelling van de circulaire economie en op een aantrekkelijke en bereikbare regio voor wonen en werken.

 

Earth is calling... Twente
Twentse kennisinstellingen en bedrijven vallen overal ter wereld op door steeds weer met innovatieve en creatieve oplossingen te komen voor maatschappelijk issues. Maar dat betekent niet dat we met elkaar achterover kunnen leunen. Om dit vast te houden én om verder te ontwikkelen als regio is het van belang om techniek, innovatie en de regionale economie te blijven stimuleren. Vanuit één centraal punt is dat het handigst. Hiervoor is de Twente Board opgericht, bestaande uit elf vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Allen in bezit van een groot hart voor de regio. Het noaberschap, zorg voor en omkijken naar elkaar, zie je terug in de Board. De Boardleden werken sinds 2014 nauw met elkaar samen. Ieder lid heeft een groot netwerk, dat ingezet wordt bij het maken en uitwerken van plannen voor de regio.

Technologische topregio

Onder de naam Twente Board werken ze samen verder om Twente te ontwikkelen tot een Europees toonaangevende technologische topregio. Investeren in innovatiekracht is daarvoor belangrijk, waarbij de focus vooral ligt op de topsector hightech systemen en materialen. Hierin worden de meeste kansen gezien. In Twente worden veel hoogwaardige producten, systemen, materialen en diensten gemaakt en ontwikkeld. De regio kan hierin nog verder groeien en ontwikkelen. Dat gaat natuurlijk niet van de één op de andere dag. Daar moet je samen hard aan blijven werken. 

 

Strategisch plan 2020 - 2025

Twente Board heeft een strategieplan ontwikkeld voor het benutten van (actuele) economische kansen: Strategie 2020 – 2025. Hierin staan het behoud en de versterking van bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het verdienvermogen van Twente centraal. 

Twente Board heeft een strategieplan ontwikkeld voor het benutten van (actuele) economische kansen: Strategie 2020 – 2025. Hierin staan het behoud en de versterking van bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het verdienvermogen van Twente centraal. 

Innovatie en ondernemerschap

Vernieuwende ondernemers en werkgelegenheid-scheppende bedrijven zijn cruciaal voor de duurzame economische ontwikkeling van onze regio. Mkb-bedrijven, start-ups en scale-ups hebben daarbij de aandacht van de Twente Board. Maar dit gaat verder dan de ondernemers zelf. Het bedrijfsleven met kennisinstellingen en overheden ontwikkelen samen de oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 

 

Talent

Groei en nieuwe bedrijvigheid in Twente kan niet zonder talent, want het hebben van voldoende en goed gekwalificeerd personeel is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Aan de basis staat een optimale samenwerking tussen het beroeps- en hoger onderwijs, de onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. Studenten leren zo de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakgebied kennen en ontwikkelen meteen de vaardigheden voor de beroepen van morgen. De focus in de komende periode is gericht op het binden en boeien van talent.

 

Profilering

In Twente gebeuren mooie dingen en die mogen we beter onder de aandacht brengen. Niet alleen in de regio, maar juist ook landelijk en internationaal. Profilering is noodzakelijk om meer bekendheid te geven aan de regio als high tech hub richting talent en voor toptechnologisch onderzoek en opleidingen. Oplossingen die in Twente worden ontwikkeld kunnen ook ergens anders een belangrijke bijdrage leveren.

 

Impactportfolio's

Twente is sterk in het bedenken en ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daarbij richten we ons op het versterken van het innovatievermogen van het bestaande mkb, op technologische niches en op impactportfolio’s. Deze impactportfolio’s zijn gebieden waar Twente sterk in is en waar een duidelijk onderscheidend karakter is in Twente ten opzichte van de andere regio’s. De inhoud van de impactportfolio’s wordt vooral bepaald door de ondernemers en de vraag vanuit de markt. De toepassing van innovaties en nieuwe productietechnieken staan daarbij centraal. Wat niet binnen deze scherpe keuze valt, is net zo belangrijk voor de economie van Twente, maar vraagt in mindere mate de aandacht van de Twente Board. De impactportfolio’s zijn:

De Twente Board investeert in het onderhouden en versterken van de regio, met als doel om de ontwikkeling van de Twentse economie te bevorderen. De investeringsprogramma’s Regio Deal Twente en de Agenda voor Twente vormen samen de basis voor het verdienvermogen van Twente, nu en in de toekomst. De investeringsprogramma’s maken onderdeel uit van het ecosysteem, als een werkwijze waarmee partijen gezamenlijk belangrijke opgaven in Twente aanpakken.  De Regio Deal is daarbij het vliegwiel voor de Agenda voor Twente. Beide investeringsprogramma’s worden benut om Twente verder te ontwikkelen en te profileren als krachtige regio met volop potentie.

 

Samenwerken

Innoveren kun je niet alleen. Samenwerken met andere regio’s en landen vinden we in Twente daarom erg belangrijk. Onze regio werkt euregionaal veel samen en heeft goede banden met Duitse buurtgemeenten en partnersteden. Als grensregio maken we door de samenwerkingen gebruik van de kansen die hierdoor ontstaan voor de dynamische toekomst, op economisch gebied voor werkgelegenheid en exportbevordering, maar ook op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid. We zijn regelmatig een proeftuin voor innovatieve oplossingen. Nationale en internationale talenten komen graag naar Twente. In deze regio kun je leren en kan je blijven ontwikkelen.

Bezoek de socials van Twente Board!