Earth is calling... Twente

Twentse kennisinstellingen en bedrijven vallen overal ter wereld op door steeds weer met innovatieve en creatieve oplossingen te komen voor maatschappelijk issues. Maar dat betekent niet dat we met elkaar achterover kunnen leunen. Om dit vast te houden én om verder te ontwikkelen als regio is het van belang om techniek, innovatie en de regionale economie te blijven stimuleren.

 

Vanuit één centraal punt is dat het handigst. Hiervoor is de Twente Board opgericht, bestaande uit elf vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Allen in bezit van een groot hart voor de regio. Het noaberschap, zorg voor en omkijken naar elkaar, zie je terug in de Board. De Boardleden werken sinds 2014 nauw met elkaar samen. Ieder lid heeft een groot netwerk, dat ingezet wordt bij het maken en uitwerken van plannen voor de regio.

Strategisch plan 2020-2025

We hebben een strategieplan ontwikkeld voor het benutten van (actuele) economische kansen. Hierin staan het behoud en de versterking van bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het verdienvermogen van Twente centraal. 

Groene technologisch topregio

Naar het strategisch plan
Investeren in Twente

De Twente Board investeert in de strategische ontwikkeling van Twente door middel van twee investeringsprogramma’s: de Regio Deal Twente en de Agenda voor Twente. Klik op de onderstaande link voor meer informatie over deze programma’s en de bijbehorende programmalijnen.

Project indienen

Heb je een project dat onderwijs, overheid en ondernemers samenbrengt, waarvan je denkt dat het aansluit bij de doelstellingen van de Twente Board en kan bijdragen aan de strategische ontwikkeling van de regio Twente? Klik op de onderstaande link voor meer informatie over hoe je een project kunt indienen binnen de Agenda voor Twente.

Twente Index 2022

De Twente Index geeft een actueel en cijfermatig overzicht van de stand van zaken in Twente. De index wordt gepresenteerd door de Twente Board in samenwerking met Kennispunt Twente.

 

In de Twente Index wordt gekeken naar de sociaal economische ontwikkeling, cijfers over bereikbaarheid, vestigingsklimaat, HTSM sector en werkgelegenheid. Dit jaar wordt voor het eerst ook gekeken naar de brede welvaart. 

Twente Index 2022

Naar de Twente Index

Bezoek de socials van Twente Board!