Twente roept politiek Den Haag op om ‘Nederland slim te benutten’

Samen met het Rijk, provincie Overijssel en regionale partners ontwikkelen we in Twente de slagkracht die nodig is om economische kansen te verzilveren en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de praktijk te brengen. Niet alleen voor Twente, maar voor heel Nederland. 

Nederland slim benutten: dat lukt steeds beter

Nog een paar weken en dan is het zover: de Tweede Kamer verkiezingen van 2021. Dan geeft Nederland aan welke politieke koers we kunnen verwachten voor de komende jaren. Verkiezingsprogramma’s worden geschreven, nieuwe partijen ontstaan kandidatenlijsten worden opgesteld. Een effectieve lobby begint dan ook ver voor de verkiezingen. Met de lobby richting Den Haag zijn we er al het hele jaar mee bezig. In de aanloop naar deze verkiezingen hebben de provincies Gelderland en Overijssel en acht regio’s de handen ineengeslagen. Met de campagne ‘Nederland Slim Benutten’ spoort Oost-Nederland de politieke partijen op om gebruik te maken van de kracht van Oost. Ook wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging uit Oost-Nederland in de nieuwe Tweede Kamer. Twente maakt onderdeel uit van de verkiezingscampagne Nederland slim benutten. 

De start van de campagne op 14 mei 2020 was een groot succes. Bestuurders uit heel Oost-Nederland kwamen die dag in actie om hun politieke partijen in Den Haag ervan te overtuigen dat de oplossingen voor veel landelijke problemen te vinden zijn in het oosten van het land. Niet alleen door de politieke partijen, maar ook door de media is de start van de campagne goed opgepakt.

Oost-Nederland is richting de verkiezingen steeds zichtbaarder geworden. Niet alleen vinden we veel van de thema’s van onze campagne terug in de verkiezingsprogramma’s, we zien vooral dat de campagne de samenwerking tussen regio’s makkelijker heeft gemaakt. Regio’s weten elkaar te vinden als het er op aankomt!

De campagne ‘Nederland Slim Benutten’ bestaat uit de website nederlandslimbenutten.nl, een e-card die naar de politieke partijen is gestuurd en vijf oproepen van Oost-Nederland aan het Rijk. 

Lees hier meer over de oproepen aan Den Haag vanuit Oost-Nederland: 

Oproep 1: Twente is klaar voor het Nationaal Groeifonds

Oost-Nederland is klaar voor investeringen uit het Nationaal Groeifonds dat het kabinet op 7 september heeft aangekondigd. Het kabinet trekt de komende 5 jaar €20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei. Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. In de Kamerbrief Nationaal Groeifonds stelt het kabinet dat ‘Investeringen in de economie van de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie, robotica en duurzaamheidstechnologie, een sleutel kunnen zijn voor toekomstige innovatie.’ De regio’s, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in Oost-Nederland lopen voorop op het gebied van medische technologie, Artificial Intelligence, fotonica, nanotechnologie en robotica. Zo is het Technisch Medisch Centrum van de University of Twente een vooraanstaande innovatiehub op het gebied van medische technologie. Juist in deze corona-tijden is de verdere ontwikkeling van medische technologieën van groot belang. Daarom roepen zij het kabinet op de investeringen uit het Groeifonds voor een significant deel te laten landen in Oost-Nederland. Dat vraagt om een gezamenlijke effort en duidelijke plannen. Zo kunnen we mede met investeringen uit de coronacrisis komen. 

 

Twente maakt werk van kansen in AI

De wereldwijde ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) is de laatste jaren in een forse versnelling gekomen en is cruciaal voor de toekomst van Nederland. Twente gebruikt AI als middel om grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Daarnaast biedt AI enorme economische kansen. Twente beschikt over ondernemerschap en kennis op dit gebied, net als de rest van Oost-Nederland. Daarom is in Oost-Nederland een beweging op gang gebracht om kennisontwikkeling en vooral toepassing van AI te versnellen en op te schalen. De AI-Hub Oost, waar Twente deel van uitmaakt, bestaat uit een groot scala van bedrijven, instellingen en aanjaagorganisaties. Met deze bundeling van krachten kan Oost-Nederland een substantiële bijdrage leveren aan de AI-innovatiestrategie van Nederland. Ook zorgt het voor een sterke nationale en internationale positie. Het biedt kansen om in Europa fondsen te werven. Ook ontsluit het beter kennis voor het bedrijfsleven, zodat (Oost)-Nederland haar concurrentiepositie vergroot.

 

Op Prinsjesdag werd bekend dat het kabinet 23,5 miljoen extra beschikbaar stelt voor onderzoek en ontwikkelingen van AI. Door ruimte te creëren voor het stimuleren van ontwikkeling en innovatie, geeft het kabinet een krachtig signaal dat ook innovatie broodnodig blijft. En dat Nederland door innovatie sterker en weerbaarder uit de crisis komt!

 

Twente vraagt Rijk om mee te investeren in MedTech cluster

De coronacrisis laat opnieuw zien waar Twente sterk in is: medische technologie. Ondernemers, onderzoekers en kennisinstellingen in Twente hebben dit jaar in een razendsnel tempo aan de nieuwste innovaties op het gebied van medische technologie gewerkt om samen het virus klein te krijgen. Het Twentse ecosysteem biedt daarvoor ook de juiste condities, met toonaangevende kennisinstellingen en bedrijven waar gewerkt wordt aan snelle toepasbaarheid van medische technologie. 

 

Om Twente hierin te laten groeien is het noodzakelijk dat er nu wordt geïnvesteerd in de faciliteiten. Goede onderzoeksfaciliteiten zijn onmisbaar voor toponderzoek en topondernemerschap. Toegang tot talenten, kennis en hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten staan aan de bron van nieuwe vindingen. Hiervoor is de komende tien jaar 26 miljoen euro nodig aan investeringen. Tijdens een werkbezoek van staatssecretaris Mona Keijzer aan innovatiecampus Kennispark in Enschede werd aan het Rijk 9 miljoen gevraagd. De overige 17 miljoen wordt geïnvesteerd door de regio. 

 

Staatssecretaris Keijzer over haar werkbezoek aan Kennispark: “Wat we vandaag hebben gezien, biedt een perfect perspectief voor de komende jaren. De kennis en het ondernemende ecosysteem dat hier aanwezig is, vormen de basis voor niet alleen nieuwe economische ontwikkelingen, maar ook voor een goede infrastructuur waar onze kinderen over 15 jaar nieuwe innovaties op kunnen bouwen.”

Oproep 2: Tempo nodig bij woningbouw in Oost-Nederland

Gemeenten in Oost-Nederland bieden een hoge leefkwaliteit met een mooie mix aan wonen, ondernemen, vrije tijdsbesteding, natuur, rust en ruimte. Dat is niet alleen van belang tijdens de coronacrisis nu er meer wordt thuisgewerkt, maar zeker ook erna. Gedeputeerde Monique van Haaf (Overijssel): ”Om onze ambities uit het Woonakkoord Oost te kunnen realiseren hebben we het Rijk nodig om samen een bijdrage van betekenis te kunnen leveren aan de nationale en regionale versnelling van de woningbouw. Meer stikstofruimte voor de woningbouw is echt nodig. Niet minder belangrijk: ook financiële hulp helpt bij die versnelling. Wij zijn blij met de Woonimpuls van het Rijk. De volgende tranches van deze subsidieregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken willen wij dan weer ondersteunen en faciliteren voor gemeenten die hiervoor een aanvraag indienen.” De bouw van nieuwe woningen in Oost-Nederland moet drastisch worden versnelde, is dan ook de oproep aan het Rijk Met speciale aandacht voor een robuuste, duurzame en toekomstbestendige bereikbaarheid over de weg, het water en het spoor. Dat zorgt voor een fijne woon- en werkomgeving én een optimale bereikbaarheid van Oost-Nederland. 

Oproep 3: Toekomstperspectief voor verduurzaming landbouw

De landbouw in Oost-Nederland wil haar koppositie vasthouden op het gebied van innovatie en verduurzaming. Hiervoor is duurzame omschakeling nodig voor agrarische bedrijven. Een belangrijke basisvoorwaarde is dat boeren in de benen kunnen blijven en een duurzaam verdienmodel kunnen realiseren. Hiervoor is lange termijn wet- en regelgeving nodig. Het Rijk zal zich hier stevig voor moeten blijven inzetten. Zo luidt de dringende oproep van Oost-Nederland aan het Rijk. Door een integrale aanpak brengen we landbouw en natuur weer dichter bij elkaar en investeren we in de leefbaarheid en economische kansen van het platteland. In Oost-Nederland. Voor héél Nederland. 

Oproep 4: Benut de kracht van het Midden – en Kleinbedrijf in herstel uit de coronacrisis

Voor het economisch herstel uit de coronacrises benut Oost Nederland de kracht van het Midden- en Kleinbedrijf. Samen met de kennisinstellingen leidt dit tot snelle innovaties. Het mkb is de economische motor van Oost-Nederland; ze zorgen voor zeven op de tien banen in het bedrijfsleven. Landelijke innovatieprogramma’s zouden de kracht van het mkb meer moeten benutten, door hun strategie en uitvoeringsmiddelen hierop toe te spitsen.

 

Gedeputeerde Eddy van Hijum voor economie in Overijssel: “De kracht van het mkb in Oost-Nederland is groot. Zij zetten kennis en innovatie razendsnel om in producten en verdienmodellen. Tijdens de coronacrisis heeft het mkb in Oost Nederland laten zien hoe zij snel reageren op de plotselinge vraag naar beademingsapparatuur, mondkapjes, testcapaciteit voor corona-app en corona-sneltests.  Daarbij maken ze ook gebruik van de Oost-Nederlandse kennisinstituten Wageningen, Radboud en Twente met hun toonaangevende landbouw-, voedsel- en medische -technologie. Deze kennisinstituten spelen wereldwijd in de “Champions League op hun vakgebieden”

Bezoek de socials van Twente Board!