Twente is een ondernemende hightech regio met innovatiekracht. Er wordt fors geïnvesteerd in innovatie, sociaaleconomische structuurversterking en verbetering van de bereikbaarheid. Twente positioneren als toonaangevende groene technologische topregio vraagt niet alleen nationaal, maar ook internationaal actief zijn. Het belang van een internationale aanpak neemt komende jaren toe waar het gaat om het realiseren van voor Twente belangrijke projecten.

 

Om die reden heeft Twente vertegenwoordigingen in Den Haag en Brussel. De lobbyactiviteiten in Den Haag en Brussel leveren een belangrijke bijdrage aan de Twentse doelen. De Twentse lobby is ingebed in de Overijsselse/Oost-Nederlandse lobby. Door de samenwerking op de schaal van Oost-Nederland krijgt de boodschap van Twente meer gewicht en raakt Twente beter gepositioneerd richting Den Haag en Brussel. 

Twente laat zich horen in Den Haag

Twente vraagt in Den Haag aandacht voor investeringen in techniek talent en bereikbaarheid. De Twente Board roept in een brief aan de informateur het nieuwe kabinet op om meer te investeren in techniek, talent en bereikbaarheid. 

Twente vraagt in Den Haag aandacht voor investeringen in techniek talent en bereikbaarheid. De Twente Board roept in een brief aan de informateur het nieuwe kabinet op om meer te investeren in techniek, talent en bereikbaarheid. 

Op weg naar 2021

Het jaar 2021 zal in het teken staan van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De afgelopen periode zijn verkiezingsprogramma’s geschreven en kandidatenlijsten opgesteld. Twente heeft daar de nodige invloed op uitgeoefend, door samen met de provincies Gelderland en Overijssel en inliggende regio’s Den Haag op te roepen om ‘Nederland slim te benutten’. Voor de zomer hebben we onze input gegeven bij de programmacommissies en de komende tijd zullen we verder gaan met de voorbereidingen van de verkiezingen. We willen Den Haag nog dichter naar de regio halen.

Agenda in triple-helix verband

De afgelopen jaren is de Twentse lobby richting Den Haag en Brussel succesvol aangestuurd vanuit de overheidstak Regio Twente, waarin alle veertien Twentse gemeenten vertegenwoordigd zijn
Om de economie van Twente nog meer te laten floreren en Twente te ontwikkelen tot een toonaangevende groene technologische topregio, wordt gewerkt in de nieuwe constructie van de Twente Board, met een gelijkwaardige samenwerking van onderwijs, overheid en ondernemers. In de nieuwe constructie van de Twente Board zal de lobbyagenda worden bepaald door de 3O’s. Dit vergt scherpe keuzes voor de lobby-inzet, zowel inhoudelijk als strategisch.

Dossier: Nederland Slim Benutten

Twente roept politiek Den Haag op om ‘Nederland slim te benutten’

Twente roept politiek Den Haag op om ‘Nederland slim te benutten’

Contact

Bezoek de socials van Twente Board!