Victor van der Chijs

Voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente

 

“Twente is een prachtige combinatie van een sterk bedrijfsleven met uitstekende kennis-/onderwijsinstellingen (rentmeesterschap) én een prachtige groene woonomgeving met een sterk sociaal bindend karakter (noaberschap).”

 

Nevenfuncties

 • Voorzitter European Consortium of Innovative Universities (ECIU)
 • Voorzitter 4TU.Federatie
 • Lid VSNU Stuurgroep Strategie, Public Affairs & Governance
 • Voorzitter Raad van Toezicht Kennisland
 • Voorzitter stuurgroep crossover-programma Energie Transitie, van de Topsectoren Creative Industrie, Energie en ICT
 • Voorzitter Raad van Advies Nationaal Archief
 • Voorzitter Foundersberaad Novel-T
 • Lid Sturingscommissie Agenda voor Twente
 • Lid Economic Development Board Zwolle
 • Lid Raad van Commissarissen Deerns Groep B.V.
 • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 • Lid Commissie Technologie en Innovatie van VNO-NCW
 • Lid Twente Board

Bezoek de socials van Twente Board!