Nevenfuncties | John van der Vegt

 

 • Bestuurslid MBO Raad 
 • Bestuurslid Skills Netherlands
 • Platform MBO Overijssel 
 • Bestuurslid Twente Board  
 • Stuurgroep Sterk techniek Onderwijs Twente 
 • Bestuurlijk Werkbedrijf 
 • Bestuurslid IKT Almelo 
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) 
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Welbions (woningcorporatie

Lees meer over #Twente Board

John van der Vegt

Voorzitter College van Bestuur ROC van Twente

 

“Dit is een prachtige regio om in te wonen, werken, leren en recreëren met een nuchtere mentaliteit en good noaberschap.”

 

Nevenfuncties

 • Voorzitter Sturingscommissie Agenda voor Twente
 • Lid Stuurgroep Human Capital Agenda Twente
 • Lid bestuur MBO Raad
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Leerplanontwikkeling.
 • Lid Raad van Commissarissen Wilminktheater en Muziekcentrum
 • Lid Raad van Toezicht Stichting 4 Oost
 • Lid Twente Board

Bezoek de socials van Twente Board!