John Joosten

 

Burgemeester gemeente Dinkelland

 

"In Twente hebben we krachtige ondernemers en zeer goede onderwijs en kennisinstellingen. Daarbij hebben we een fantastische omgeving om te wonen en recreëren; en waar de Twentse nuchterheid de boventoon voert. Door deze krachten met elkaar te verbinden met ondersteuning van de lokale en regionale overheid creëren we veel innovatieve kansen voor een gezonde economische toekomst, waar het voor huidige en nieuwe generaties goed toeven is."

 

Nevenfuncties

  • Voorzitter bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
  • Voorzitter raad van toezicht Stichting Participatie Dinkelland
  • Lid Algemeen Bestuur VRT (Veiligheidsregio Twente)
  • Voorzitter Stichting Agatha Laan Fonds
  • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Twente (ODT)
  • Lid Euregioraad
  • Ere voorzitters muziekvereniging St. Cecilia Saasveld
  • Lid Twente Board

Bezoek de socials van Twente Board!