Nevenfuncties | Bert Tijhof

 

  • Lid Twenteboard 
  • AB lid stadsbank Oost Nederland 
  • AB lid Soweco/Ontplooj
  • Lid bestuurlijk Werkbedrijf arbeidsmarktregio Twente
  • Bestuurslid ChristenUnie bestuurdersvereniging 

Lees meer over #Twente Board