Anka Mulder

Voorzitter College van Bestuur Saxion Hogeschool

 

“Twente heeft een prachtige natuurlijke omgeving aan de ene kant, met een economische focus op techniek aan de andere. Wij laten zien dat dat dus goed kan samengaan. Daar ben ik trots op.”

 

Nevenfuncties

  • Lid Hochschulrat (Raad van Toezicht) TU Hamburg
  • Lid Sturingscommissie Agenda voor Twente
  • Lid Foundersberaad Novel-T
  • Lid Stuurgroep Human Capital Agenda Twente
  • Lid bestuur Stichting Twentebranding
  • Voorzitter De Gouden Adelaar
  • Lid Twente Board

Bezoek de socials van Twente Board!