Investeren in Twente

 

 

Regio Deal en Agenda voor Twente

 

Twente Board heeft twee belangrijke investeringsprogramma’s die naast elkaar draaien. De Regio Deal en de Agenda voor Twente. Met deze programma’s wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. De Agenda voor Twente is het fundament, de Regio Deal is de versneller.

 

Door de gerichte investeringen dragen we bij aan de economische ontwikkeling van Twente. Dit is niet alleen financieel, maar ook voor de brede welvaart. Hierbij gaat het, naast inkomen en arbeid ook om gezondheid en welzijn. Samen bouwen we aan de toekomst van Twente.

 

Meer weten over de investeringsprogramma’s en de bijbehorende projecten? Klik op de onderstaande knoppen.

Voortgangsrapportage Investeren in Twente

Werken aan een groene technologische topregio, waar de mensen die er wonen en leven zich gelukkig voelen. Dat doet Twente Board door samen met ondernemers, onderwijs en overheid bij te dragen aan projecten op het gebied van innovatieve technologieën en het aantrekken en behouden van talent. In het rapport ‘Investeren in Twente’ is te lezen wat deze projecten nu daadwerkelijk opleveren voor Twente.

Voortgangsrapportage Investeren in Twente

Lees hier onze voortgangsrapportage
Informatiebijeenkomsten nieuwe investeringsagenda voor Twente

Eind januari van dit jaar heeft Twente Board de evaluatie van de Agenda voor Twente 2018 – 2022 aangeboden aan de gemeenteraden. Daaruit bleek dat het goed gaat met Twente en dat de betrokkenheid van raden bij dit onderwerp groot is. Twente Board werkt, rekening houdend met de lessen uit deze evaluatie, aan een nieuwe investeringsagenda voor Twente voor de periode 2023 - 2027. Twente Board stelt eerst de uitgangspunten voor deze investeringsagenda vast. Daarbij ligt de focus op de agenda's van ondernemers, onderwijs en overheid en waar die elkaar kunnen versterken.

Over deze uitgangspunten willen we graag in een vroeg stadium met u in gesprek. Twente Board nodigt daarom graag de Twentse gemeenteraadsleden uit voor informatiebijeenkomsten over deze uitgangspunten. 

Zelf een project indienen om mee te bouwen aan de toekomst van Twente? Klik op de onderstaande link om meer te weten te komen over het indienen van een project binnen de Agenda voor Twente.

 

Facts & figures

 

Om de inzet, de output en het maatschappelijke effect van de Agenda voor Twente en Regio Deal in kaart te brengen, is monitoring onmisbaar. De monitoring wordt uitgevoerd door Kennispunt Twente via de Twente Index. Daarnaast wordt twee keer per jaar een voortgangsrapportage uitgebracht, waar de resultaten van de investeringsprogramma’s te zien zijn. Bekijk hieronder de meest recente voortgangsrapportage.

Lees meer over #Twente Board