Investeren in Twente

 

 

 

Twente Board heeft twee belangrijke investeringsprogramma’s die naast elkaar draaien. De Regio Deal en de Agenda voor Twente. Met deze programma’s wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. De Agenda voor Twente is het fundament, de Regio Deal is de versneller.

 

Door de gerichte investeringen dragen we bij aan de economische ontwikkeling van Twente. Dit is niet alleen financieel, maar ook voor de brede welvaart. Hierbij gaat het, naast inkomen en arbeid ook om gezondheid en welzijn. Samen bouwen we aan de toekomst van Twente.

 

Een nieuwe interactieve voortgangsrapportage investeringsprogramma's

Bekijk het nu online!

 

Facts & figures

 

Om de inzet, de output en het maatschappelijke effect van de Agenda voor Twente en Regio Deal in kaart te brengen, is monitoring onmisbaar. De monitoring wordt uitgevoerd door Kennispunt Twente. Daarnaast wordt twee keer per jaar een voortgangsrapportage uitgebracht, waar de resultaten van de investeringsprogramma’s te zien zijn. 

 

Lees meer over #Twente Board