Voortgangsrapportage mei

Werken aan een groene technologische topregio, waar de mensen die er wonen en leven zich gelukkig voelen. Dat doet we door samen met ondernemers, onderwijs en overheid bij te dragen aan projecten op het gebied van innovatieve technologieën en het aantrekken en behouden van talent. In het rapport ‘Investeren in Twente’ is te lezen wat deze projecten nu daadwerkelijk opleveren voor Twente. 
 

Het gaat goed met de gedane investeringen. Dat is de algemene conclusie die getrokken kan worden. “Veel projecten verlopen succesvol en boeken resultaat”, vertelt directeur Victor-Jan Leurs. “De projecten waaraan we werken zijn divers en variëren van digitaliseringsvraagstukken in de maakindustrie tot versterking van het MKB, van circulaire economie tot innovatie in medische technieken en de opgaven op het gebied van talentbehoud en -ontwikkeling. Het gaat ons niet alleen om de opstartfase. We vinden het belangrijk dat de projecten waarin wij investeren, zich ontwikkelen tot duurzame en toekomstbestendige oplossingen.”


In ‘Investeren in Twente’ zijn per project de tussentijdse resultaten, planning, kansen en aandachtspunten, de samenwerking met andere partijen en de manier waarop wordt gewerkt aan de toekomstbestendigheid ervan beschreven. “


Daarnaast komen de mensen achter de projecten aan het woord. Want uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om hen.”, vertelt directeur Victor-Jan Leurs.