Eerste vergadering Twente Board nieuwe stijl

Vandaag was de eerste vergadering van de Twente Board nieuwe stijl. Een belangrijk moment. 

Vanaf nu werken we écht als een Triple Helix organisatie, een gelijkwaardige samenwerking van onderwijs, overheid en ondernemers. Dat betekent minder (bestuurlijke) overleggen en een bredere vertegenwoordiging vanuit gemeenten. Eén organisatie waarin wordt besloten en uitgevoerd. Dit alles om de economie van Twente nog meer te laten floreren. 

De volgende leden vormen de nieuwe Twente Board: 
John van der Vegt, Victor van der Chijs, Anka Mulder, Hans Kroeze, Dennis Schipper, Regina Nieuwmeijer, John Joosten, Bert Tijhof, Pieter van Zwanenburg, Onno van Veldhuizen en Eddy van Hijum.