Een veelzijdig en kleurrijk cultuuraanbod is cruciaal voor een aantrekkelijk leef – en vestigingsklimaat. Creatieve broedplaatsen helpen talent naar Twente te halen en hier te houden. Met die overtuiging slaan de culturele sector, onderwijs en overheid de handen ineen om in de komende jaren een aantal van deze plekken in de regio tot stand te brengen.

 

"Creatieve broedplaatsen helpen talent naar Twente te halen en hier te houden"

De broedplaatsen bieden de mogelijkheid voor creators en ondernemers om samen innovatie, ondernemerschap en experimenteerdrift nog meer onderdeel van ons Twentse DNA te maken. Ambitie is dat er tien nieuwe creatieve broedplaatsen bij komen in de regio.

 

Waar we aan werken

  • Behouden van talent voor de regio
  • Opzetten van creatieve broedplaatsen, waar de creatieve sector, culturele instellingen onderwijs en ondernemers samenkomen
  • Netwerken versterken
  • Actieve coaching: ondersteuning bij het opzetten van een broedplaats

Volg dit project!