Coen Aalders

Directeur/kwartiermaker a.i. 

 

Nevenfuncties

  • Secretaris / algemeen directeur van de Regio Twente.