Circulair Textiel

 

 

Circulair Textiel

Twente heeft een lange geschiedenis op gebied van textiel. In het samenwerkingsverband TexPlus wordt toegewerkt naar circulaire textiel met nieuwe methoden om textiel langer te gebruiken en van afgedankte textiel weer bruikbare vezels te maken. De partijen hebben een ketenaanpak ontwikkeld, waarin de verschillende ketenpartners voor de onderdelen van inzameling, sortering, verwerking en spinnen een nieuwe samenwerking aangaan.

"Samenwerken om de textiele afvalberg aan te pakken"

Het project beslaat daarmee een breed speelveld van activiteiten onder andere activeren van burgers, technologische innovatie en nieuwe business modellen. Het speelt zich af in een markt met sterke prijsgedreven concurrentie. En een maatschappij waar oplossingen gevonden moeten worden voor de groeiende stroom textiele afvallen. In Nederland zijn vier regio's gekenmerkt, elk met een eigen accent die werken aan de transitie circulaire textiel (Dutch Circulair Textile Valley). Twente wordt herkend en erkend als regio waar verzel- en recyclingtechnieken worden ontwikkeld. Arnhem vooral voor circulair design, Tilburg voor bedrijfskleding en Amsterdam voor business en branding.

Waar we aan werken

  • Terugdringen van de textiele afvalberg
  • Ketensamenwerking
  • Bewustwording
  • Bijdragen aan de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie

 

Volg dit project!

Lees meer over #textiel

Bezoek de socials van Twente Board!