In de zomer van 2022 hebben we onze strategie herijkt. Net als voorheen blijven we als samenwerkingsorganisatie van onderwijs, overheid en ondernemers werken aan verbetering van de economie in Twente. Maar waar eerder de groene technologische topregio werd gezien als einddoel, wordt dit nu meer beschouwd als middel om het geluk in Twente te verhogen.

Sterk Twents Bedrijfsleven

Een sterk Twents bedrijfsleven is de basis waar het allemaal om draait. Om dat te bereiken zijn sterke kennisposities nodig binnen het onderwijs en bedrijfsleven. We stimuleren de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken​. Dat doen we aan de hand van de drie thema’s Duurzaamheid & Circulariteit​, Slimme Energie​ en Innovatieve Gezondheidszorg​.

Randvoorwaarden

Om daarin stappen te kunnen maken, is het nodig dat een aantal randvoorwaarden op orde zijn. We moeten goed bereikbaar zijn en mensen moeten hier betaalbaar en prettig kunnen wonen. Daarnaast moet het vestigingsklimaat voor bedrijven gunstig zijn en hebben we voldoende instroom en doorstroom nodig van studenten en arbeidskrachten met de juiste kennis en kunde​. We hebben dus nog wel wat te doen.

Geen illusies

Als Twente Board hebben we zeker niet de illusie om alle inwoners in Twente gelukkig te kunnen maken. Maar door de unieke en gelijkwaardige samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers kunnen we wel invloed uitoefenen op een aantal factoren die bijdragen aan het collectieve geluk van de Tukker. Denk hierbij aan inkomen, baanzekerheid of het wonen op fijne een plek en als er ruimte is om jezelf te ontwikkelen.

Samen sterk

De rol van Twente Board zit’m vooral in het signaleren, verbinden, aanjagen, uitdagen en faciliteren. We zijn niet van alles, maar juist door de nauwe samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemers en Overheid zijn er veel thema’s waarop we in meer of mindere mate invloed hebben. Door die krachtige samenwerking kunnen we daadwerkelijk een bijdrage leveren om het Bruto Twents Geluk te vergroten.