Minister Schouten roemt samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in Twente

Op 8 januari bracht Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een bezoek aan Twente om in de praktijk kennis te nemen van aansprekende projecten uit de Regio Deal. Ze gings langs bij Remo en Vakopleidingscentrum West-Twente in Rijssen, dat onderdeel is van het project ‘Skills Twente’ in de Regio Deal. Leerlingen, docenten en zij-instromers vertelden hier vol passie over hun studie en vak.

 

Een nieuwe manier van leren

De minister werd bijgepraat door John van der Vegt over de aanleiding en ontwikkelingen rondom het opzetten van het Vakopleidingscentrum en het beoogde doel.
Dit Vakopleidingscentrum speelt namelijk in op de sectoren waar veel vraag naar is; onder andere de bouw, installaties en mechatronica. Het nieuwe centrum wil samenwerking tussen deze domeinen stimuleren door het aanbieden van een open en aantrekkelijke leeromgeving, waarbij ruimte is voor beleving, innovatie en expositieruimte. Dit draagt bij aan kennisuitwisseling en een nieuwe manier van leren. Dit komt niet alleen ten gunste van leerlingen, er is ook volop ruimte voor zij-instromers. 

 

Toekomstbestendige arbeidsmarkt 

Vakopleidingscentrum West wil een etalage worden voor nieuwe innovaties, waar een dynamische leeromgeving voorop staat. Hierdoor kan worden ingespeeld op maatschappelijke behoeften en wordt leren van elkaar gestimuleerd. Het centrum biedt ook aan buitenstaanders de kans om hun innovatie te laten zien of te exposeren. Ontwikkelingen in Twente worden beter zichtbaar en dit draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Met deze initiatieven maken we in Twente de arbeidsmarkt toekomstbestending.

 

‘Doen’ is de spirit van de regiodeals

Minister Schouten roemt de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. "Wat ik mooi vind is de aanpakmentaliteit, ze gaan aan de slag en ze doen het gewoon. Dat is ook de spirit van de regiodeals." Het Vakopleidingscentrum West wordt gestimuleerd door een mooie combinatie van partijen, waaronder Zorg Gilde, Infra Vak, REMO, OT&L, Bouwgilde, MBO College. Maar ook de Regio Deal, Agenda voor Twente en Provincie Overijssel dragen hun steentje bij deze ontwikkeling.

De minister heeft ook zelf letterlijk een steentje bijgedragen tijdens haar bezoek om te ervaren hoe het is om in de praktijk aan de slag te gaan. Bekijk hoe dat ging in de video die Tubantia maakte van het werkbezoek.