Agenda voor Twente

 

 

Agenda voor Twente

Twente is een topregio om te wonen en werken. En dat willen we graag zo houden. Daarom investeren de Twentse gemeentes, ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden samen in onze regio. 

 

De Agenda voor Twente maakt zich sterk voor slimme technologie, goede bereikbaarheid, sterke economie, voldoende werkgelegenheid, maximale duurzaamheid, schone energie en een mooie leefomgeving. Alles wat jou ook aangaat: nu en in de toekomst.

 

De afgelopen jaren is gebouwd aan een stevig fundament van samenwerking en ondersteuning van de Twentse economie. Verschillende organisaties ondersteunen kansrijke ontwikkelingen en initiatieven. Deze organisaties vormen de basisinfrastructuur van de Agenda voor Twente. In de basisinfrastructuur ligt de focus op Talent, Innovatie & Ondernemerschap en Profilering van Twente. Daarmee versterkt de basisinfrastructuur het Twentse ecosysteem voor economische bedrijvigheid. Bekijk de visual van de basisinfrastructuur.

Wat kan de Agenda voor Twente betekenen?

De Agenda voor Twente kan verbinden, versnellen, denkkracht creëren, adviseren en financiële ondersteuning bieden. Neem contact op met de programmaleider voor een oriënterend gesprek om de mogelijkheden van de Agenda te verkennen.

Projecten Agenda voor Twente

De projecten binnen het programma geven richting aan de Agenda voor Twente en stimuleren samenwerkingen in Twente met ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid. Er wordt integraal ingezet op sterke projecten en uitdagingen die deze actielijnen overstijgen, met elkaar verbinden en de Twentse economie verstevigen. De projecten leveren een bijdrage aan de regio als geheel. Daarin is, kijkend naar de trends en ontwikkelingen, aandacht nodig voor onze arbeidsmarkt en het talent waarover we in deze regio beschikken. De projecten en initiatieven moeten voldoen aan de KRACHT-criteria. De projecten die ook een financiële bijdrage vragen van de Agenda voor Twente, worden getoetst door de beoordelingscommissie. 

 

Heb jij een initiatief of project dat bijdraagt aan de unieke technologische topregio Twente? En wil je deze indienen? Nieuwe projecten en initiatieven kunnen gedurende de gehele looptijd van het investeringsprogramma worden aangedragen. Bekijk hoe je een project kunt indienen of neem contact op met de programmaleider.

 

 

Bezoek de socials van Twente Board!