Smart water solutions

Twente zet zich steeds meer op de kaart met slimme oplossingen, zoals bijvoorbeeld: de slimme regenton van de Universiteit Twente voor het bergen en veilig afvoeren van water, oplossingen voor het zuiveren van drinkwater, proceswater en afvalwater van Pentair, vegetatiedaken met mos en sedum voor waterbuffering zoals toegepast bij Uzin Utz Nederland, bouwkundige constructies van TenCate die helpen de gevolgen van natuurrampen te verminderen en lokale oplossingen zoals de stadsbeek in Enschede die wateroverlast nu en in de toekomst voorkomen. 

Lees hieronder meer
 

 

Wil jij op de hoogte worden gehouden over Twentse innovaties die bijdragen aan een betere toekomst?  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 

 

Het Twentse perspectief

Kantel de landkaart, dan wordt pas echt goed zichtbaar dat Nederland een deltaland is. Ons land wordt gekenmerkt door een complex stelsel van rivieren, meren, plassen, kanalen, vaarten en sloten. Oceanen en zeeën lijken misschien ver weg vanuit het Twentse perspectief, maar water loopt per definitie van het hoogste naar het laagste punt en passeert Twente dus dagelijks. Water dat grote invloed heeft op het leven in Twente en de rest van de wereld. Door de invloed van klimaatverandering en milieuvervuiling staat het watermanagement in de breedste zin van het woord onder grote druk. Het zijn de basale vragen die steeds luider klinken, zoals:

 

  • Hoe kunnen we bij overvloedige neerslag wateroverlast voorkomen?
  • Hoe kunnen we voorzien in voldoende drinkwater bij langdurige droogte?
  • Hoe zorgen we ervoor dat onze afvalstoffen niet in het ecosysteem en vervolgens op ons bord terecht komen?

 

Slimme Twentse oplossingen

Het bewustzijn in ondernemend Twente, dat we als samenleving verantwoordelijk zijn voor goede waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterveiligheid, is groot. En als reactie op de lokale en mondiale waterproblematiek wordt in Twente gewerkt aan slimme oplossingen die actief bijdragen aan een volhoudbare toekomst met waterrijke groei!

Terwijl in ondernemend Twente wordt gewerkt aan slimme uitkomsten voor deze werelduitdagingen zijn dit de uitdagingen waar we wereldwijd mee te maken krijgen:

  • 1 op de 6 mensen geen toegang heeft tot schoon drinkwater?
  • 80% van het afvalwater zonder te worden gezuiverd wordt geloosd in het ecosysteem? 
  • Ieder uur 187 kinderen overlijden door het gebrek aan schoon water?
  • 70% van het verse water gebruikt wordt om landbouwgrond te beregenen?
  • 2,6 miljard mensen in de wereld over onvoldoende sanitaire voorzieningen beschikt?

 

Deze schokkende cijfers geven de noodzaak tot actie aan. Hieronder worden aan aantal dagen genoemd waarom wij als samenleving kunnen werken aan een betere toekomst op het gebied van water: 

 

Woensdag 20 maart: Waterschapsverkiezingen, jij maakt de keuze hoe lokaal omgegaan moet worden met water.

 

Vrijdag 22 maart: Internationale Wereldwaterdag, een dag om bewust na te denken over hoe lokaal en mondiaal omgegaan wordt met de waterproblematiek. 

 

Zaterdag 23 maart: Landelijke Opschoondag. Help deze dag mee bij het verwijderen van zwerfafval uit het milieu. Zo help jij voorkomen dat afval uiteindelijk terecht komt op jouw eigen bord. 

 

Woensdag 17 april: Finale RED Engineers Challenge. Waterschap Vechtstromen heeft de techkids uit groep 6 en 7 van de 25 deelnemende basisscholen in Twente uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken voor de toenemende waterproblemen in de wereld door klimaatverandering. Lees hier meer. 

 

Draag jij bij aan een betere toekomst? Impact starts with… YOU! 

 

Technische innovaties voor #waterzuivering

#water en het klimaat

Een sproeiende robot

#earth is calling #water #waterzuivering

Earth is calling... Water4All & Jotem

#biotechnologie

De natuur als diervriendelijk alternatief voor antibiotica

#earth is calling #waterzuivering #milieu

Earth is calling... Universiteit Twente

Technische innovaties voor #water en het klimaat

#water en het klimaat

Een sproeiende robot

#water

Klimaatbestendig plein voor hoofdgebouw Saxion

#watertechnologie

Slimme grondwater sensoren

#duurzaam

Help! Watertekort, hitte en wateroverlast in Twente!

#water

Wateroverlast tegen gaan met een beekje in de stad

#milieu

Water besparen en energie produceren op een militaire basis