Smart Region Twente

Contactinformatie

Smart Region Twente
Hengelosestraat 500
7521 AN Enschede

Zichtbaar én inzichtelijk

Smart Region Twente is het online platform dat regionale data zichtbaar én inzichtelijk maakt. Door op een laagdrempelige manier op één plek informatie te delen. Niet zomaar informatie, maar data die in realtime wordt verzameld via het Internet of Things. Van lantaarnpalen en watermeters tot een complete campus: al deze ‘dingen’ bevatten sensoren die meten. De data die deze bronnen verzamelen vindt u terug op het Smart Region-platform.

 

Het Smart Region-platform heeft een unieke schaal en fijnmazigheid die gebruikers helpt met het leggen van verbanden. Voor wetenschappelijk onderzoek, het ontwikkelen van business cases en nog veel meer. Door de kennis en krachten te bundelen, staan we samen sterker. En slimmer!

 

Het doel

Het Smart Region Twente platform wordt opgezet met als doel;

  • Zichtbaar maken van data- en databronnen die relevant zijn voor de Twentse regio en voor alle belanghebbenden, om de bedrijvigheid en innovatie aan te jagen.
  • MKB activeren als potentiële consortium partner van overheden en kennisinstellingen in samenwerkingsprojecten op het raakvlak van innovatie en IoT (Internet of Things) en AI (kunstmatige intelligentie)

 

Door middel van de datagids worden openbare en niet openbare- data in kaart gebracht. Bedrijven kunnen business met elkaar doen door hun producten en diensten op de Smart Region Twente communityplatform te delen. Dit zorgt voor zichtbaarheid en verkeer.

 

De thema's...

Volg thema’s die aansluiten bij je interesses. Start een gesprek met anderen uit de community.