RED Engineers Challenge

'Water en het klimaat' was dit jaar de uitdaging voor Twentse RED Engineers kids! Onder de noemer ‘Water en het klimaat’ heeft Waterschap Vechtstromen alle uitvindertjes, ontwerpers en techkids uit groep 6 en 7 van de 25 deelnemende basisscholen in Twente uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken voor de toenemende waterproblemen in de wereld door klimaatverandering: extreme hoosbuien, overstromingen, maar ook meer perioden van – extreme – droogte, zoals we tijdens de Nederlandse zomers steeds vaker zien.

Lees hieronder meer

Gisteren was de finale van de RED Engineers Challenge bij Hogeschool Saxion. De winnende teams van de 16 deelnemende Twentse basisscholen presenteerden hun creatieve en innovatieve idee aan de jury. De afgelopen tijd hebben de leerlingen druk gewerkt aan nieuwe oplossingen en slimme innovaties om waterproblemen op te lossen. Voor een betere wereld. En niet alleen in Nederland; dit speelt over de hele wereld. ‘Water en het klimaat’ is niet voor niks een belangrijk onderdeel van de duurzame doelen van de Verenigde Naties. De Twentse leerlingen zijn uitgedaagd om een klimaatprobleem uit hun buurt te kiezen en met behulp van een maquette, proefopstelling, prototype of animatie de oplossingen tijdens de finaledag te presenteren. 

Een inspirerende en leuke dag; dakpannen die het water kunnen opvangen, een kelder vol met planten onder een bruf om wateroverlast te voorkomen en een sproeiende robot. Benieuwd naar het winnende idee? Lees hier meer!

RED Engineers Challenge 2020

Meer doen met minder! Volgend jaar staat het thema 'textiel' centraal tijdens de RED Engineers Challenge 2020. Duurzame consumptie en productie, de groei van de netto welvaartstijging uit economische activiteiten door het terugdringen van gebruik, afbraak en verontreiniging van hulpbronnen in de hele cyclus, terwijl algehele levenskwaliteit wordt verbeterd. Het verminderen van afval door hergebruik en recyclen. Het maken van producten moet schoner. 

Twentse bedrijven zijn wereldwijd actief in de textielindustrie. Wij dagen de leerlingen uit de groepen 6 en 7 van de Twentse basisscholen volgend jaar uit om mee te denken naar de manier waarop duurzamer en schoner geproduceerd kan worden.

RED Engineers Challenge 2019

In 2019 is het al weer de 7e editie van de RED Engineers Challenge. Jaarlijks organiseren Hogeschool Saxion en Universiteit Twente – ondersteund door Techniekpact Twente – deze uitdaging, een uitvinders- en ontwerpwedstrijd voor in techniek geïnteresseerde kinderen uit groep 6 en 7 op Twentse basisscholen. De wereld vraagt om oplossingen voor een duurzamer beheer van de Aarde. In 2018 stond het hergebruik van ‘afval’ centraal onder het duurzame doel 7: ‘Hernieuwbare energie’. Sponsor van die uitdaging was toen afvalverwerker en duurzame energieproducent Twence.

 

Kies voor de toekomst, kies voor techniek!
Techniek in het onderwijs staat hoog op de agenda in ondernemend hightech Twente. Het aantal techniekscholieren en techniekstudenten in Twente groeit jaar op jaar. Tegelijkertijd zijn nog veel meer techniektalenten nodig voor het Twentse bedrijfsleven. Op de basisschool wordt de basis gelegd voor alle generaties van de toekomst. Doel van de RED Engineers Challenge is om meer en meer kinderen te interesseren voor en laten leren over wetenschap en technologie in een maatschappelijke context. In Twente komt die collectieve context reeds tot uitdrukking in het thema: ‘Earth is calling … Twente’. Door nadrukkelijk een koppeling te maken met urgente ecologische, economische en sociale wateruitdagingen waar de wereld en Twente voor staan, kunnen nieuwe, duurzame oplossingen voor een betere toekomst worden gevonden bij hen die de toekomst hebben: de Twentse ‘techniek-nerds in de dop’, allemaal van Generatie Z.

Over Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen verzorgt de afvalwaterzuivering en het oppervlaktewaterbeheer in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Daarmee staat het voor schoon, voldoende en veilig water in onze regio.

De RED Engineers Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door
Publiciteit RED Engineers Challenge 2019

Groene daken, rooksensoren in een bos of een speciale diepvries voor emmers zodat het water niet verdampt. Slimme ideeën van onze tech-kids! Op maandag 18 maart is 1Twente langs geweest bij basisschool Molenbeek in Boekelo, bekijk de compilatie!

Zondag 16 september 2018, tijdens de open dag van de Technology Base lanceerden bestuursvoorzitter Anka Mulder (Hogeschool Saxion) en bestuurslid Nettie Aarnink (Waterschap Vechtstromen) in aanwezigheid van gedeputeerde Eddy van Hijum de RED Engineers Challenge 2019. Lees hier het volledige persbericht en bekijk hier het artikel van maandag 17 september uit de Tubantia waarin de ‘Water’-uitdaging ook nog bonding werd vermeld.

 

Downloads

Voor interne berichtgeving kun je hier de badge-logo ‘RED Engineers’ downloaden.

Social media