Verenigde Maakindustrie Oost

Een verbindende factor in de maakindustrie

Maakbedrijven kunnen beter presteren door open te staan voor nieuwe verbindingen, samenwerking en contacten. Gezamenlijk bereiken deze ondernemingen meer dan elk afzonderlijk. De Verenigde Maakindustrie Oost (VMO) uit ondernemend Hengelo in Twente functioneert als verbindende factor tussen maakbedrijven in en buiten Twente. Het begeleidt en ondersteunt ondernemingen op weg naar een slimme productie.  

Lees hieronder meer
 
logo Verenigde Maakindustrie Oost

Contactgegevens

Industrieplein 2
7553 LL Hengelo
+31 (0)6 48 46 48 44

VMO heeft drie speerpunten om meer synergie te bereiken binnen de maakindustrie in en buiten Twente. Naast ‘smart industrie’ zijn dat internationale marktontwikkeling en het delen van kennis en kunde voor een leven lang leren.

Volgende stap in automatisering

In iedere fase op weg naar slimmere productieprocessen, begeleidt en ondersteunt VMO maakbedrijven. ‘Smart industrie’ is een volgende stap op het gebied van vergaande automatisering van productieprocessen in de maakindustrie. Zo worden productieprocessen sneller, efficiënter, goedkoper, meer op maat en bovenal duurzamer voor een volhoudbare toekomst. Dan kunnen heel eenvoudig kleine series of zelfs enkele stuks worden geproduceerd. Ook kunnen – gepersonaliseerde – differentiaties worden toegepast binnen één productieproces. Marktvraag voedt deze ontwikkelingen.

Kansen in het buitenland

VMO begeleidt en ondersteunt bedrijven in en buiten Twente bij het zetten van de eerste stappen op het gebied van export of het zoeken van nieuwe contacten in het buitenland. Dat betreft zowel Duitsland als andere Europese landen, of zelfs wereldwijd. Daarbij worden buitenlandse zusterorganisaties van VMO ingezet, alsook de kamers van koophandel in het buitenland. Ook worden tal van internationale bedrijfsbeurzen en missies bezocht. Maakbedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden, zoals voor de jaarlijkse Hannover Messe in Duitsland.

Kennis en kunde delen

In alle activiteiten van VMO zit het delen van kennis en kunde verweven voor een leven lang leren. Met doelgroepgerichte dienstverlening wordt dat gestimuleerd door het organiseren van bijeenkomsten, cursussen, workshops en projecten.

Concreet verder helpen

Met beleidsgroepen binnen VMO worden maakbedrijven concreet verder geholpen. Zoals door de beleidsgroep ‘Internationalisering’. De beleidsgroep ‘HRM’ pleit voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Verder zijn maakbedrijven bij elkaar te gast tijdens een ‘Innovatieloop’. Hierbij stelt een moderator het gastbedrijf in staat om doelen of knelpunten te delen met andere ondernemers. Deze aanpak wordt ook internationaal toegepast, bijvoorbeeld tussen Duitse en Twentse maakbedrijven.

Netwerkpartners

Samen met andere netwerkorganisaties werkt VMO aan een volhoudbare toekomst, zoals met Technologie Kring Twente (TKT) in Enschede, Advanced Materials Manufacturing Oost-Nederland (AMMON) in Enschede en met TechWise Twente in Hengelo.

www.vmo.nl