Tubbergen

In Tubbergen zijn van oudsher de bouwnijverheid en de agrarische sector prominent aanwezig. Vestigingsmogelijkheden zijn vooral geconcentreerd op bedrijventerreinen bij Tubbergen, Albergen en Geesteren. De sociale betrokkenheid van ondernemers is groot. Die draagt bij aan een duurzame samenleving.

logo Tubbergen
Lees hieronder meer

Contactinformatie

Gemeente Tubbergen
Raadhuisplein 1
7651 CV Tubbergen
+31 (0)546 628 000 gemeente@tubbergen.nl www.tubbergen.nl

Sociaal ondernemerschap

Bedrijven in ondernemend Tubbergen dragen op sociaal vlak hun steentje bij. En dat is eigenlijk nog een understatement. De ondernemers vormen een onmisbare kracht, niet slechts voor de werkgelegenheid, maar voor alles wat ondernemend Tubbergen aantrekkelijk en dynamisch maakt. Velen van hen zijn als sponsoren betrokken bij verenigingen, activiteiten en evenementen. Ze geven sociaal ondernemerschap op allerlei manieren inhoud.

Duurzame samenleving

Steeds meer ondernemers haken aan bij het streven om mensen met een beperking, statushouders, werklozen en ouderen aan werk te helpen. Ook heeft een groepje ondernemers het plan uitgewerkt om mensen die zich door omstandigheden geen vakantie kunnen permitteren, elk jaar een korte vakantie in Tubbergen te bieden. De alom gedeelde sociale betrokkenheid werpt in ondernemend Tubbergen vruchten af die passen bij een aangename, duurzame samenleving.

Stand van bedrijvigheid en duurzaamheid

Een actueel beeld met achtergrondinformatie over bedrijvigheid en duurzaamheid in Tubbergen is te vinden op het dashboard van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG):

  • Bedrijvigheid in Tubbergen  
  • Duurzaamheid in Tubbergen

Gemeente Tubbergen

Tubbergen omvat negen dorpskernen waarvan Tubbergen, Geesteren en Albergen de drie grootste zijn. De overige zijn Fleringen, Harbrinkhoek, Langeveen, Manderveen, Mariaparochie (deels), Reutum en Vasse. Het inwonersaantal is ruim 21.000 Twentenaren.

 

Leer meer en kijk op:

  • De gemeente Tubbergen
  • Overkoepelend ondernemersplatform Bedrijvencontact Gemeente Tubbergen  

 

Ruimtelijk en schilderachtig

Wie de gemeente Tubbergen nadert, ziet zich op zeker moment omringd door een prachtig glooiend landschap. Met de es die de bebouwde kom omringt, laat  het Twentse coulisselandschap zich van zijn meest ruimtelijke en schilderachtige kant zien. Toeristen vinden in de gemeente Tubbergen dan ook prachtige fiets- en wandelroutes. Behalve langs fraaie natuurgebieden met bijzondere flora en fauna, leiden ze ook langs tal van bezienswaardigheden, zoals molens en prehistorische grafheuvels.    

 

Dynamisch en sociaal innovatief

De betrokkenheid van inwoners is groot, onderling en bij wat er in de gemeente Tubbergen omgaat. Links en rechts komen initiatieven tot stand waar inwoners, bedrijven en overheid gezamenlijk hun schouders onder zetten. Zo is de stichting Essenkracht ontstaan, een platform dat alle initiatieven bundelt op het gebied van duurzaam bouwen, energiebesparing en afvalverwerking.

 

Biodiversiteit bevorderen

In Vasse hebben dorpelingen het beheer van bermen op zich genomen om de biodiversiteit te bevorderen. Veel aandacht gaat er uit naar de leefbaarheid in kleine kernen, die ook hier te kampen hebben met vergrijzing en teruglopende voorzieningen. En gelukkig is ook de traditionele Twentse 'noaberschap' in de gemeente Tubbergen nog springlevend. Men helpt elkaar. 

 

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie zijn de laatste decennia uitgegroeid tot belangrijke pijlers van de Tubbergse economie. Met de jaarlijkse, internationaal opgezette manifestatie Glasrijk Tubbergen wordt dit belang nog eens van extra glans voorzien.

 

Leer meer en kijk op:

Toeristisch Tubbergen