Green Business Club Twente

Duurzame Twentse netwerksamenleving

Twente als meest duurzame en levendige netwerksamenleving in 2025. Dat is de toekomstbestendige ambitie van Green Business Club Twente uit ondernemend Hengelo in Twente. Daartoe wordt samengewerkt met tal van Twentse bedrijven en organisaties. Met tal van concrete projecten wordt aansluiting gezocht bij de volhoudbare benadering van alle participanten en belanghebbenden.

Lees hieronder meer
 
logo Green Business Club Twente

Contactgegevens

Door de lokale aanpak kan binnen Twentse bedrijven en het totale Twentse samenleving meer impact worden gemaakt. In navolging van de Green Business Club Nederland, hanteert de Twentse equivalent een gebiedsgerichte aanpak. Daarin staat een zestal thema’s centraal: duurzame gebiedsontwikkeling, circulair bouwen, mobiliteit, sociale duurzaamheid, energie en de duurzame denktank.

Toekomstbestendige thema's

Een zestal projectgroepen besteedt aandacht aan de duurzame thema’s. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende kennispartijen en belanghebbende organisaties uit Twente. Bij de gebiedsgerichte aanpak is het uitgangspunt dat met de Twentse projecten tal van ‘green business’-activiteiten ontstaan en bloeien in de zes kringen van Industriële Kring Twente (IKT). Per locatie is een gebiedsgericht businessplan beschikbaar waarin prioriteiten en een duurzame agenda voor een volhoudbare toekomst zijn opgesteld.

Duurzame ambities

Twente herbergt als netwerksamenleving een aantal ambitieuze partijen waarvoor duurzaamheid en ‘green business’ vanzelfsprekend zijn. Door de rechtstreekse verbinding met de zes lokale kringen binnen IKT, wordt pragmatisch gebruik gemaakt van bestaande, goed werkende platforms. Daarnaast deelt Green Business Club Twente kennis omtrent duurzaamheid met de Nederlandse tegenhanger en andere regionale of lokale clubs door gebruik te maken van de gezamenlijke kennisbank.

Concrete initiatieven en activiteiten

Green Business Club Twente biedt deelnemers concrete initiatieven en activiteiten op het gebied van duurzaamheid voor een volhoudbare toekomst. Door rechtstreekse toegang tot het uitgebreide netwerk van koplopers in duurzaam ondernemen, kunnen andere bedrijven en organisaties ook zelf actief zijn om duurzaam te innoveren. Voor het oppakken van duurzame initiatieven vervult Green Business Club Twente een faciliterende rol.

Netwerkpartners

Samen met andere netwerkorganisaties werkt Green Business Club Twente aan een volhoudbare toekomst, zoals met Industriële Kring Twente (IKT) in Hengelo.

www.greenbusinessclub.nl/twente

Het doel van Green Business Club Twente

Doel: in 2025 de meest duurzame regio worden van Nederland. Voor zes gebieden binnen Twente wordt gewerkt aan een gebiedsgericht businessplan met prioriteiten en een agenda voor dat specifieke gebied.