Enrichment Technology Nederland B.V.

Enrichment Technology Company (ETC) uit ondernemend Almelo in Twente, ontwikkelt, bouwt en installeert gascentrifuges voor gebruik in energiecentrales. Hiermee neemt het bedrijf wereldwijd een vooraanstaande positie in. Zo stelt ETC de opgebouwde expertise ten dienste aan tal van hightech-bedrijven voor innovatie, optimalisatie en verduurzaming van producten en productieprocessen.

Lees hieronder meer
 
logo Enrichment Technology Nederland B.V.

Contactinformatie

ETC Netherlands
Planthofsweg 77
7601 PJ Almelo
+31 (0)546 54 55 00
Resultaat

De laatste 30 jaar hebben we dit proces tienmaal meer efficiënt weten te maken. Het resultaat: 98% minder energie- en 66% minder waterverbruik tijdens het verrijkingsproces.

Visie

Wij bij ETC vinden het reduceren van de uitstoot van CO2 belangrijk voor het milieu. Wij steunen onze klanten bij hun inspanning een schoner milieu te realiseren door onze technische kennis op R&D-, engineering- en productiegebied, die gedurende tientallen jaren is opgebouwd, in te zetten.

Missie

ETC is een innovatief technologisch bedrijf dat zich als doel heeft gesteld haar klanten veilige, concurrerende en duurzame verrijkingstechnologie en geavanceerde high-tech oplossingen te leveren.

Waarden

Safety
Wij werken volgens de strengste normen voor gezondheid, veiligheid en milieu. Veiligheid is en blijft voor ons topprioriteit: we zetten de gezondheid en veiligheid van mensen op de eerste plaats.

 

Security
Wij beschermen onze technologie en kennis en die van onze klanten door ons aan alle verdragen, wetten en regels te houden.

 

Customer Focus
Wij stellen zeker dat onze oplossingen klantgericht zijn en wij leveren wat we hebben beloofd.

 

Competitive Technology
Wij leveren technologische oplossingen die kosteneffectief zijn en in overeenstemming met de standaarden van de klant.

 

People Focus
Wij handhaven onze kennis door het ontwikkelen van het talent, initiatief en leiderschap van onze medewerkers. Wij werken integer en bouwen relaties op door vertrouwen, respect en een open en effectieve communicatie.

Hightech voor opwekking van schone energie

De hoogwaardige centrifuges van ETC roteren met ontzagwekkende snelheid: meer dan duizend maal per seconde draaien ze om hun as. Deze centrifuges voldoen aan extreem hoge eisen qua druk- en hittebestendigheid, vastheid en andere technische eigenschappen. ETC heeft de technologie zo geperfectioneerd dat deze centrifuges wel dertig jaar lang constant kunnen blijven draaien zonder het geringste kwaliteitsverlies.

Hoogwaardige kennis

De hoogwaardige kennis die door ETC is opgebouwd over rotatie en daarmee samenhangende materiaaltechnische en chemische aspecten, past de onderneming ook toe in andere sectoren met vergelijkbare (deel)processen. Die activiteiten zijn ondergebracht in dochterbedrijf Evolving Manufacturing Services (EMS), ook afkomstig uit ondernemend Almelo in Twente.

Vacatures #ETC